Központi Bank

A központi bank az a szervezet, amely monopóliummal rendelkezik a hivatalos pénz előállításában és elosztásában egy nemzetben vagy országok blokkjában. Másrészt az az intézmény, amely a monetáris politikát diktálja a gazdaság pénzkínálatának szabályozására.

Központi Bank

Vagyis a jegybank bocsátja ki a bankjegyeket és érméket, amelyek aztán eljutnak a fogyasztókhoz. Ezenkívül különféle eszközöket használ (amit később kifejtünk) a piacon forgó pénz mennyiségének szabályozására.

Általánosságban elmondható, hogy a jegybank olyan pénzügyi intézmény, amelynek feladata a pénzügyi rendszer működésének felügyelete és ellenőrzése. És pontosabban szabályozni a forgalomban lévő pénz mennyiségét.

A jegybanki jellemzők

A jegybank főbb jellemzői:

 • A politikai hatalomtól független entitás. Emiatt döntései nem közvetlenül a mindenkori kormánytól, hanem egy igazgatóságtól függenek. Ezt a testületet azonban néha más intézmény, például a parlament nevezi ki, így mindig fennáll a politikai beavatkozás lehetősége.
 • Kövesse az alapszabályban foglalt felhatalmazást. Például tartsa az éves inflációt 1% és 3% között. Ezeket a célokat az állam határozza meg, és hosszú távon is fenn kell tartaniuk, még akkor is, ha a hatalmon lévő hatóságok változnak.
 • Az utóbbi időben kulcsszerepet játszottak a gazdasági válságokkal való szembenézésben. Például az Egyesült Államokban a Federal Reserve 2010 és 2011 között mennyiségi ösztönző tervet hajtott végre. Ez abból állt, hogy államkötvényeket vásároltak 600 milliárd dollárért, hogy likviditást fecskendezzenek a rendszerbe.

Központi banki funkciók

A jegybank funkciói ötben foglalhatók össze:

1. Vigyázz a monetáris kérdésre

A valóságban a pénzkibocsátás monopóliuma volt az a funkció, amely a központi bankok megjelenését kiváltotta.

Így ebben a funkciójában a jegybank lesz az egyetlen, aki jogosult a monetáris kibocsátásra és a törvényes fizetőeszköznek nevezett pénz forgalomba hozatalára vagy kivonására.

2. Kormánybankár

Másrészt az állami bankár funkció két alfunkcióra osztható:

nak nek. Általános banki szolgáltatások

Egyrészt a jegybank kormányzati bankár szerepében úgy működik, mint bármely bank a számlatulajdonosaival, csak ebben az esetben az egyetlen számlatulajdonos a Kormány.

Természetesen erre a funkciójára a közigazgatás működésének megfelelő beszedéseket, befizetéseket, illetve állami elszámolásokat is végezhet.

b. Kormányzati pénzügyi ügynök

Ugyanígy ebben az alosztályban a jegybank is hitelt nyújt a kormánynak, azaz belső államadósság keletkezik.

Ez a Kormánynak nyújtott hitel egyúttal a monetáris expanzió végrehajtásának egyik módja, így inflációs hatása is lehet.

3. Utolsó kölcsönadó

A végső hitelező funkciót tekintve ez akkor fordul elő, amikor a kereskedelmi bankok likviditási problémákkal szembesülnek, majd utolsó lehetőségként a jegybankhoz fordulnak a szükséges források kölcsönzésére, pénzügyi problémáik megoldására.

4. A töredéktartalékok és az elszámolóház őrzése

Ami az elszámolóházat illeti, ez egy olyan funkció, amely a pénzügyi rendszer összes kereskedelmi bankja közötti bankközi számlák elszámolásából áll, a jegybankon keresztül.

Kétségtelenül a jegybank a bankok bankjává válik, hiszen a bankközi számlák elszámolása az ő felügyelete alatt történik.

5. Devizatartalékok letétkezelése

Ezért a jegybank a devizatartalék letéti őrzése során igyekszik a devizatartalékot trezoraiban tartani, az árfolyam-stabilitás elérése érdekében.

Mivel a pénznem minden olyan deviza, amelyet egy adott országban vásárolnak és adnak el, és az árfolyam a deviza ára.

Így igyekszik stabilan tartani az árfolyamot.

Központi bank meghatározása

Központi banki eszközök

A jegybank fő eszközei:

 • Referencia kamatláb: Ez az a mutató, amely a bankok közötti hitelkamatláb meghatározásánál alapul. Ezt aztán átadják az ügyfeleknek. Tehát ha a jegybank csökkenti az irányadó kamatát, akkor olcsóbbak lesznek a pénzintézetek közötti hitelek, így a magánszemélyeknek nyújtott hitelek is alacsonyabb kamatot fognak fizetni.
 • Tartaléktartalék ráta: A törvény szerint a bankoknak tartaléktartalékot kell képezniük, amely a betéteik százaléka. Az említett tőkét készpénzben a pénzintézet trezoraiban vagy az ország jegybankjában vezetett számlán kell tartani.
 • Nyíltpiaci műveletek: A monetáris hatóság pénzügyi eszközökkel kereskedik kereskedelmi bankokkal. Ha megveszed ezeket a papírokat, pénzt adsz a partnerednek, ezzel likviditást juttatva a rendszerbe. Másrészt, ha eladja őket, akkor csökkenti a pénzkínálatot.

A jegybank mindezeket az eszközöket az anticiklikus monetáris politika megvalósítására használja. Ha a gazdaság növekedése lelassul, csökkentheti például az irányadó kamatlábat. Ahogy fentebb kifejtettük, ez olcsóbbá teszi a hitelt az emberek számára. Ezért a hitelek és a lakossági fogyasztás bővülni fog, ami növeli a bruttó hazai terméket (GDP).

Az anticiklikus monetáris politika megvalósításának másik módja a kötelező tartalékráta csökkentése. Így a bankoknak több forrásuk lesz a lakossági hitelezésre. Következésképpen a magánszemélyeknek nyújtott hitelek száma és a magánkiadások növekedni fognak.

A harmadik alternatíva az értékpapírok, például a repók vásárlása lenne nyílt piaci műveletek során. Következésképpen a rendszer likviditása növekedni fog, növelve a fogyasztóknak hitelezhető forrásokat.

Megjegyzendő, hogy repók esetében az instrumentum időszak végén a kereskedelmi bank az értékpapírokat továbbértékesíti a monetáris hatóságnak. Így a kapott likviditást kamat hozzáadásával visszaadja.

A fentiek fordítva is megtörténhetnek. A gazdaság túl gyors bővülése esetén a jegybankok kamatot emelhetnek, vagy megemelhetik a tartalékkötelezettséget, hogy csökkentsék a gazdaság pénzkínálatát.

A központi bankok eredete

Az első központi bank valószínűleg a Bank of Sweden, amelyet 1668-ban alapítottak. De még emblematikusabb volt a Bank of England, amelyet III. Vilmos uralkodó 1694-ben hozott létre azzal a céllal, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a korona számára. Azonban magántulajdonban lévő szervezetként hozták létre, és az is maradt egészen az 1946-os államosításig.

Megjegyzendő, hogy a 19. század során számos monetáris hatóságot telepítettek. Ez a helyzet például az 1800-ban létrehozott Bank of France és az 1876-ban alapított Német Reichsbank esetében. Ez utóbbi entitás 1945-ig, a második világháború végéig fennállt.

Másrészt az Egyesült Államok első központi bankja 1791 és 1811 között, a második pedig 1816 és 1836 között működött. Mindkettő – akárcsak a Bank of England – magánszervezet volt, amelyet a kormány pénzügyi támogatására hoztak létre. Így több mint hetven évnyi monetáris politika irányító testülete nélkül 1913-ban megszületett a híres Federal Reserve.

Központi banki példák

Néhány példa a központi bankokra:

 • Venezuelai Központi Bank (BCV)
 • Bank of Mexico (Banxico)
 • Európai Központi Bank (EKB)
 • Federal Reserve System (FED)
 • Bank of Japan (BoJ)
 • Bank of England
 • Kínai Népi Bank (BPC)