Kötvénytulajdonos

A kötvénytulajdonos az a személy vagy szervezet, amely egy társaság vagy állam által kibocsátott fix kamatozású értékpapírokkal rendelkezik, amelyek a hitelezői közé tartoznak.

Kötvénytulajdonos

A fix kamatozású értékpapírok olyan pénzügyi eszközök, amelyek adósságkötelezettséget jelentenek kibocsátójuk számára, kötvényeket vagy kötelezettségeket, amelyeket a vállalatok vagy államok bocsátanak ki saját maguk finanszírozására.

A kötvénytulajdonos jogai

A kötvénytulajdonost kötvények vagy adósságkötelezettségek vásárlásakor vagy jegyzésekor az alábbi jogok szerzik meg.

  • A megállapodás szerinti kamatot számítsa fel a jogcím névértékére.
  • Kapja meg a cégnek kölcsönadott pénzt a megállapodás szerinti részletekben és feltételekben.

Ezeket a jogokat mindaddig megtarthatja, amíg az értékpapírok a birtokában vannak, vagyis amíg nem értékesíti azokat, és a cég nemteljesítése vagy csődje ellenére is.

Ellentétben a részvényesekkel, akik partnerek, a kötvénytulajdonos nem birtokolja az adósságot kibocsátó társaságot pusztán azért, mert birtokolja kötvényeit vagy kötelezettségeit. Ezért nem szerzi meg a részvényesi léttel járó politikai jogokat.

Továbbá a kötvénytulajdonos a fizetési prioritási sorrendben az első helyen áll a tartozást kibocsátó társaság felszámolása esetén, kivéve az alárendelt kölcsöntőke esetében. A kötvénytulajdonosnál tartott adósság hitelminőségétől függően kedvezőbb vagy rosszabb helyet foglal el ezen a skálán.

A kötvénytulajdonos az értékpapírokat az elsődleges piacokon kibocsátott új kibocsátásokban vagy a másodlagos piacokon szervezett vagy nem szervezett (OTC) kereskedés útján szerezheti be.

Kötvénytulajdonosok szövetsége

A kötvénytulajdonosok egy szakszervezetbe tömörülnek, amely egy biztost nevez ki, aki elnököl, és a tagok érdekeinek biztosításáért felel. Feladata, hogy a kötvénytulajdonosok és a kibocsátó társaság közötti beszélgetőpartnerként mindkét fél számára kedvező megállapodásokat érjen el.

Ezt minden kibocsátásban szükségszerűen törvény határozza meg, és a társasági adósság minden jegyzőjének része kell, hogy legyen a tőketársasági jog szerint.

Működésére a szakszervezet belső szabályzata vonatkozik, ezekre pedig a kötvénykibocsátási okirat alapszabályában foglaltak.

A szakszervezetnek van analógja a közgyűléssel, a kötvénytulajdonosok közgyűlésével. A közgyűlés a kötvénytulajdonosok közös érdekeit érintő ügyekben döntéshozó szerv.

A szakszervezet a kibocsátó okirat bejegyzésével megszületik, és minden kötelezettség amortizációjával megszűnik.