Kereskedelmi Világszervezet (WTO)

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egy nemzetközi szervezet, amelynek elsődleges célja az országok közötti kereskedelem lehető legszabadabb áramlásának elősegítése. Ily módon hozzájárulva a gazdasági növekedéshez és a világ fejlődéséhez.

Kereskedelmi Világszervezet (WTO)

Az 1995-ben született szervezet az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (angolul GATT) örököse. Ez volt az ideiglenes kereskedelmi és vámegyezmény, amely a második világháború után a WTO megszületéséig irányította a világkereskedelmet. Mivel ezeknek az ideiglenes megállapodásoknak nincs intézményi kerete vagy struktúrája, szükség volt ennek a nemzetközi szervezetnek a létrehozására.

A WTO céljai

Mint már említettük, a szervezet fő célja a szabad kereskedelem előmozdítása a világ lakosságának életszínvonalának és jövedelmének emelése érdekében. Ez volt a GATT fő célja is. A WTO-ban azonban két olyan új szempontra van szükség, amelyek nem szerepeltek a GATT-ban, amelyek a következők:

  • Bevezetésre kerül a fenntartható fejlődés fogalma. Vagyis a természeti erőforrásokat optimálisan, a környezet megóvása mellett kell felhasználni.
  • Elismert tény, hogy több erőfeszítésre van szükség a legkevésbé fejlett országok részesedésének növelése érdekében a világkereskedelemben.

A WTO funkciói

A fent említett célok megvalósítása érdekében a WTO a következő feladatokat látja el:

  • Kereskedelmi szerződések adminisztrációja.
  • A tagországok közötti új többoldalú kereskedelmi tárgyalások kereteként funkcionál.
  • Kezeli az integrált vitarendezési rendszert. Más szóval, ha egy tagállam kormánya úgy ítéli meg, hogy egy másik tagállam kormánya megszegi a WTO keretein belül megkötött megállapodását vagy kötelezettségvállalását, a szervezet azon dolgozik, hogy feloldja a kereskedelmi nézeteltérést és biztosítsa a szabályok betartását.
  • Kezeli a kereskedelempolitikai felülvizsgálati mechanizmust.
  • Együttműködés az IMF-fel és a Világbankkal. Ennek a célja, a világgazdasági politika nagyobb koherenciájának elérésének ereje.

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagjai

A szervezetnek 2015 novemberében 162 tagja van. Ráadásul, mivel lehetőség van arra, hogy ne legyen tag, hanem megfigyelő legyen a szervezetben, megfigyelői minőséggel 2015 vége óta 22 állam van.

A megfigyelői státusz elismerése azt jelenti, hogy a kormányok vagy szervezetek (például az IMF is megfigyelőként részt vesz egyes WTO-testületekben), hogy nyomon tudják követni az őket érdeklő kérdések tanácskozását. Vagyis a megfigyelő kormány részt vehet az üléseken, de nem rendelkezik szavazati joggal a szervezeten belül.

Ehelyett a tagoknak szavazati joguk van. A határozatokat szavazás esetén egyszerű szótöbbséggel hozzák meg (minden ország egy szavazattal), de az új tagok felvételéhez és a megállapodások módosításához kétharmados többség szükséges.