Jelzáloghitel referenciaérték (IRPH)

Az IRPH, a Home Equity Benchmark rövidítése, a főbb, három évnél hosszabb futamidejű lakáscélú hitelek súlyozott átlaga.

Jelzáloghitel referenciaérték (IRPH)

Az IRPH, mint hivatalos referenciatípus Spanyolországban, eredete 1994. augusztus 3-ra nyúlik vissza. Ezen a napon a jelzáloghitel pénzügyi feltételeinek átláthatóságáról szóló, 1994. május 11-én közzétett rendelet mellékleteinek kiegészítésére vonatkozó kötelezettségnek eleget téve. A Bank of Spain hivatalosra emelte az IRPH-t.

Így 1994 augusztusában szabályozták az IRPH-t, amelyet hivatalosan a három évre szóló jelzáloghitelek átlagos kamatlábának neveznek. A jelzáloghitel-piac hivatalos referenciakamatának közzétételével a spanyol gazdasági és pénzügyminisztérium az ügyfelek védelmét tűzte ki célul. Ennek érdekében amellett, hogy több mutatót emelt a tiszti kategóriába, több rendeletet is kiadott azokra a jelzáloggaranciával kötött kölcsönszerződésekre, amelyek lakásszerzésre irányultak. Vagyis olyan cselekvési módot írt elő azokra a jogalanyokra, amelyek jelzáloghitelt kínáltak lakásokhoz, és megpróbálták megakadályozni, hogy az ügyfeleket félretájékoztatják az általuk aláírt jelzálogkölcsönről.

Ennek ellenére, amint azt a későbbiekben látni fogjuk, és ahogy azt az Európai Unió Bírósága (EUB) is jelezte, egyes jogalanyok nem tartották be a körlevélben foglaltakat, amelynek végső célja az ügyfelek védelme volt az átláthatóság és a tájékoztatás révén.

Hogyan számítják ki az IRPH-t?

Bár lényegében az IRPH kiszámításának csak egy módja van, formálisan háromféle IRPH létezik. A bankoké, a takarékpénztároké és az összes hitelintézeté. A képleteket az alábbiakban ismertetjük:

  • 3 éven túli banki jelzáloghitelek átlagos kamatlába
Irph Banks

Ahol:

i b : A bankok súlyozott átlagos kamatlábainak átlaga

n b : A számításban részt vevő bankok száma

  • Takarékpénztári jelzáloghitelek átlagos kamatlába 3 év alatt
Irph dobozok

Ahol:

i ca : A takarékpénztárak súlyozott átlagkamatlábainak átlaga

n ca : A számításban részt vevő takarékpénztárak száma

  • Az entitáshalmaz 3 éven túli jelzáloghitelek átlagos kamatlába
Irph entitáskészlet

Ahol:

i b : A bankok súlyozott átlagos kamatlábainak átlaga

n b : A számításban részt vevő bankok száma

i ca : A takarékpénztárak súlyozott átlagkamatlábainak átlaga

n ca : A számításban részt vevő takarékpénztárak száma

i sch : A jelzáloghitel-társaságok súlyozott átlagkamatainak átlaga

n sch : A számításban részt vevő jelzáloghitel-társaságok száma

Remek, már ismerjük a képleteket, de hogyan kell alkalmazni? A képlet megfelelő megértéséhez ismerni kell a kamatláb, a súlyozott átlag és az összegzés fogalmát. A képlet azt jelenti, hogy kiszámítja az átlagos árfolyamok átlagát. Vagyis ha az X bank súlyozott átlagkamatlába 10%, az Y banké pedig 5%, akkor az átlagos súlyozott átlagkamat 10 + 5 osztva 2-vel (2 bankunk van). Ez 7,5%. Most, amikor az egyes bankok súlyozott átlagkamatát számoljuk, hogyan tegyük ezt?

Képzeljük el, hogy X bank portfóliójában három évnél hosszabb futamidejű jelzáloghitelek vannak (amelyek a számításhoz számítanak) 10 millió euró értékben (a tőkehiteleket figyelembe véve). Összesen 20 hitel van a portfóliójában. Bár a 20 összege 10 millió euró, nem minden hitel egyforma összegű. Konkrétan az egyik tőke (tartozás) összege 5 millió euró. Mivel az általa kiszámított teljes portfólió 50%-a, nagyobb súlya lesz, mint a többi 19 jelzáloghitelnek. Ezért ha a banki átlagot vesszük, akkor az 5 milliós hitel aláírásának kamata lesz meghatározóbb a számításnál.

Összefoglalva, az IRPH kiszámítása a következő lépések szerint történik:

  1. Az adott bank esetében három évnél hosszabb futamidejű fizetésre váró hitelek súlyozott tőkeösszege hozzáadásra kerül.
  2. Miután megvan a fő súlyozás, elosztjuk az adott banktól kapott (a kritériumoknak megfelelő) hitelek számával.
  3. 1 és 2 után megkapjuk az adott bank súlyozott átlagkamatát. Tehát minden banknál megtesszük az 1-et és a 2-t.
  4. Miután megvan az egyes bankok súlyozott átlagos kamata, összeadjuk és elosztjuk a bankok számával. Az IRPH-t a bankoktól szerezzük be.
  5. A takarékpénztárak és jelzáloghitel-társaságok esetében meg kell tenni az 1–4. lépéseket.
  6. Ha megvan a három IRPH, akkor az átlagot vesszük, és az eredménynek meg kell egyeznie az utolsó képlet végrehajtásával kapott eredménnyel.

Vita és kritika

Az IRPH ellentmondása sok ügyfél aggodalma (és panasza) miatt merül fel az IRPH-számok származási helyének ismerete miatti nehézségekkel kapcsolatban. Elvileg a Bank of Spain volt az a jogalany, amely hivatalosan közzétette ezt az indexet. 2011-ben azonban elkezdődött egy folyamat, amely az index hivatalosként való megszűnésével zárult. Konkrétan 2013 körül eltűntek az IRPH bankok, az IRPH takarékpénztárak és a referenciaeszköz-típusú takarékpénztárak (CECA). A szándék az volt, hogy európai és nemzeti szinten harmonizálják a számlákat, valamint a hitelek költségeit hozzáigazítsák ahhoz a valós költséghez, amelyen a bankok forráshoz jutottak.

Más szóval, az IRPH túl drága volt. És valóban, bár a Bank of Spain továbbra is közzéteszi, 2013 októbere óta nem tekintik hivatalosnak. Az index kritikája az átláthatatlanságon túl az volt, hogy nem felel meg a rendelet egyik cikkének. amellyel megszületett.

Megjegyzendő, hogy az 1994. május 5-i rendelet ragaszkodik az átláthatóság tényéhez a jutalékok beszedésekor, az indexek objektív kiszámításához, valamint ahhoz, hogy ne szerepeljenek olyan tényezők, amelyek kizárólag az entitástól vagy entitástól függenek, és amelyek ennek változását okozhatják. túl sok. Egyes szervezetek azáltal, hogy rejtett jutalékokat építettek be a kamatlábba, megkerülték a szabályozást. Mintha ez nem lenne elég, az IRPH-t fix kamatként forgalmazták, holott a valóságban változó. És ami még rosszabb, azt állították, hogy történelmileg kevésbé ingadozó, mint az Euribor, ami hamis.