Intraperszonális kommunikáció

Az intraperszonális kommunikáció olyan, amelyben az ember önmagával folytat beszélgetést, és ezért mindenkor küldő és fogadó szerepe van.

Intraperszonális kommunikáció

Más szóval, ez egy saját belső párbeszéd, amelyben az egyén életének vagy külső információinak aspektusaira reflektál

Az intraperszonális kommunikáció olyan dolog, amit minden ember végez. A saját magaddal és a magánéleteddel folytatott beszélgetés segít abban, hogy elgondolkodj bizonyos szempontokon, kialakíts egy belső nyelvet, legyen az negatív vagy pozitív, és hangot adj saját gondolataidnak.

Ennek a kommunikációnak különféle hatásai lehetnek attól függően, hogy az egyén milyen megközelítést alkalmaz. Például reflektív, negatív vagy pozitív.

Számos negatív gondolat vagy korlátozó hiedelem fakadhat ezekből a belső párbeszédekből, amelyeket az emberek folytatnak.

Más esetekben azonban ez a belső kommunikáció azért történik, hogy bátorítást és pozitivitást generáljon a személy felé.

Az intraperszonális kommunikáció jellemzői

Ezek a főbb jellemzői ennek a kommunikációs típusnak:

  • Egyoldalú: Önmagunkkal fejlődő kommunikáció. Ugyanaz a személy az üzenet hordozója és címzettje.
  • Spontán: Előre nem látható, elkerülhetetlen valami, ami megnyilvánul, és néha nem könnyű kezelni, hiszen ha valami negatívról van szó, az ördögi kört generálhat.
  • Különböző emberek használhatók: Ez a fajta párbeszéd folytatható az énből kiindulva vagy a harmadik személy segítségével. Sok személy név szerint szólítja meg magát. Például Antonio, rossz a címed.
  • Szűrőként szolgálnak: A lefolytatott beszélgetések megnyilvánulhatnak saját viselkedésük cenzúrázására, vagy alkalmazkodhatnak ahhoz a kontextushoz, amelyben a személy tartózkodik. A cél a társadalmi szinten megfelelő magatartás, a társadalmilag leginkább elfogadott magatartásformák figyelembevételével.
  • Pozitív megközelítés: Néhány ilyen párbeszéd felmerülhet az önmotiváció és a pozitivitás elérésének gondolatával. Például amikor egy teniszező teniszmeccset játszik, és bátorítják.
  • Negatív megközelítés: Néha a generált kommunikáció negatív, önkritikus és arra irányul, hogy a legrosszabbat hozza ki magából. Ez szorongást és más típusú problémákat generálhat, amelyek például befolyásolják a személy önbecsülését.
  • Reflexió: Az intraperszonális kommunikációt folytató egyének önmagukra, hírekre vagy külső információkra is reflektálnak.

Példa az intraperszonális kommunikációra

Az intraperszonális kommunikáció akár hangosan vagy belső párbeszédeken keresztül is megvalósulhat. Ez egy olyan típusú kommunikáció, amelyet nehéz elkerülni, és amelyet ugyanaz a személy folytat.

Egy olyan sportoló, aki futballbajnokságot játszik, és folyamatosan arra biztatja magát, hogy a legjobb verzióját ajánlja fel, az intraperszonális kommunikáció példája lehet.

Egy rokonra dühös, a történtekért magát hibáztató egyén, belső szemrehányó párbeszédet generálva, szintén jelentős példája ennek a fajta kommunikációnak.