Interperszonális kommunikáció

Az interperszonális kommunikáció üzenetek, valamint információk cseréje két vagy több személy között. Ennek érdekében verbális és non-verbális kommunikációt alkalmaznak, azzal a céllal, hogy jó megértés legyen, ami segít megérteni az elhangzott üzenetet.

Interperszonális kommunikáció

Az embereknek kommunikálniuk kell ahhoz, hogy megértsék egymást és megszervezzék magukat a társadalomban.

Az interperszonális kommunikáció az a mód, ahogyan ezt a kommunikációs folyamatot végrehajtják. Olyan folyamat, amelyben érzések, adatok és információk cseréje történik.

Ennek érdekében verbális és non-verbális kommunikációt alkalmaznak. Amikor interperszonális kommunikációról beszélünk, meg kell jegyezni, hogy ez két vagy több ember között zajlik. Ugyanígy tisztáznunk kell, hogy a verbális kommunikáció az, amely akkor jön létre, amikor egy bizonyos nyelven hangot adunk ki, míg a non-verbális kommunikáció az előzőt kísérő, és a nyelv mozgásának következményeként jön létre. a kezek, a testtartás, valamint mindazok a gesztusok, amelyeknek semmi közük a verbális, szóbeli kommunikációhoz.

Az interperszonális kommunikáció nagy előnyökkel jár az emberi lény számára. Azok, akiknek ez a képessége magasan fejlett, jobban alkalmazkodnak minden változáshoz, miközben kielégítőbbek a társas kapcsolatai.

Milyen elemek vesznek részt az interperszonális kommunikációban?

A kommunikációban részt vevő elemek közül ezek a főbbek:

  • Feladó és fogadó: Kommunikátorként is definiálhatók, mivel mindig cserélnek szerepet. A küldő és a fogadó két alapvető elem. Az interperszonális kommunikáció két vagy több ember között zajlik.
  • Üzenet: Ez az információ vagy adat, amelyet cserélnek. Az üzeneteket verbális vagy non-verbális kommunikáció útján lehet váltani. A cél igen, hogy mindkettő számára könnyen érthető legyen.
  • Kód : Bizonyos szabályok szerint kombinált, szemantikailag értelmezhető elemek halmaza, amely lehetővé teszi az információcserét.
  • Csatorna: Beszélgetés, hívás vagy üzenetküldés mobil eszközökön egy példa azokra a csatornákra, amelyeken a személyközi kommunikáció megvalósítható.
  • Kontextus : Ez a tér, ahol a kommunikációs aktus megtörténik. Más szóval, azoknak a körülményeknek az összessége, amelyek a küldőt és a fogadót egyaránt érintik, és az üzenet értelmezését is meghatározzák.
  • Visszajelzés: Más néven visszajelzés. Az interperszonális kommunikáció során a vélemények és információk cseréje.

Az interperszonális kommunikáció rendkívül szükséges készség a vállalatok számára, amikor állás betöltésére jelentkezőket keresnek; általában üzleti tevékenységhez és ügyfélkapcsolatokhoz kapcsolódó pozíciók.

Egy sor kapcsolódó készség kiemelhető, amelyek előnyben részesítik az interperszonális kommunikációt.

Az interperszonális kommunikációt javító készségek

A szükséges készségek közül a legkiemelkedőbbek az alábbiak:

  • Aktív hallgatás : Az aktív hallgatás nagyra értékelt készség. Célja, hogy odafigyeljünk a beszélő személyre, ne csak válaszoljunk neki, hanem megértsük, amit kommunikál.
  • Testbeszéd: A non-verbális kommunikáció sokkal többet mond önről, mint a verbális kommunikáció. A beszélgetés közbeni testtartások, gesztusok és kifejezések odafigyelése nagy segítséget jelent abban, hogy úgy kommunikáljunk, ahogy szeretnénk.
  • Empátia: Ha a másik személy helyébe helyezi magát, és felméri, mit érez, akkor sokkal jobban megérthetjük őket. Az interperszonális kommunikációban az empátia nagy segítség, mert nem csak magadra gondolsz, hanem az ember képes megérteni a másik helyzetét is.
  • Magabiztosság: Az a mód, hogy véleményt nyilváníts anélkül, hogy sértenél vagy megsértenél, de őszinte álláspontot mutatsz és hangsúlyozod mindazt, amit el szeretnél érni. Nagy segítség lesz az optimális interperszonális kommunikáció fenntartásához.