Főváros

A tőke egyike a négy termelési tényezőnek, amelyet a termelésre szánt tartós javak alkotnak.

Főváros

A tőke a négy termelési tényező egyike a föld, a munka és a technológia mellett. Jellemzője, hogy magában foglalja az összes olyan tartós árut, amelyet más áruk vagy szolgáltatások előállítására használnak. Így például a sütő a pék tőkéjének része, hiszen kenyérfőzéshez (egy másik jószág) használja, és az általa nyújtott szolgáltatások több évig kitartanak.

Ezen a vonalon a tőke értékteremtést szolgál. Ez más áruk vagy szolgáltatások előállításával, vagy értékpapírok birtoklásából vagy eladásából származó haszon megszerzésével.

Az áruk vagy szolgáltatások előállításához a tőkének más termelési tényezőkkel kell kombinálnia. A pontos kombináció az alkalmazott technológiától és az előállított áru vagy szolgáltatás jellemzőitől függ.

A tőke növeli a többi termelési tényező termelékenységét. Ha azonban a tőke fix marad, és a többi tényező nő, akkor a termelékenység emelkedése csökkenni fog (a határtermelékenység csökkenésének törvénye).

A tőke azokra a pénzügyi forrásokra is vonatkozik, amelyeket egy bizonyos projektbe fektetnek be szolgáltatások előállítására vagy értékesítésére. Ezen túlmenően a kamatbevétel vagy egyéb pénzügyi nyereség is tőkének számít.

Tőkecél

A tőke célja, hogy nyereséget vagy kamatot szerezzen abból a gazdasági tevékenységből vagy pénzügyi eszközből, amelybe a pénzt befektetik. Fő jellemzője, hogy több értéket generálható tényező. Bár ennek puszta birtoklása vagy egy projektbe befektetése nem garantálja, hogy az eredmény sikeres lesz.

Vállalkozások esetében a partnerek pénz, áru vagy tudás formájában tesznek tőke-hozzájárulást azzal a céllal, hogy a jövőben profitot szerezzenek.

Ugyanígy a pénzügyi eszközök esetében is az emberek a tőkéjüket fektetik be azokba abban a reményben, hogy annak továbbértékesítésekor nyereséget szerezzenek, vagy az eszköz ingatlanában tartása során keletkezett kamatból.

A tőke fajtái

A tőke több kategóriába sorolható. Íme néhány példa ezekre a kategóriákra.

 • Tulajdonos típusa szerint:
  • Nyilvános : Állami vagy állami tulajdon, például közintézmények épületei.
  • Privát : Ha a tulajdonosok magánügynökök, például magánszemélyek, társaságok vagy szervezetek. Utalunk például egy gazda gépezetére.
 • Az alkotmány szerint:
  • Fizikai : Azt jelenti, hogy kézzelfogható és látható, például mezőgazdasági gépek, számítógépek, építmények, épületek stb.
  • Megfoghatatlan : Nem kézzelfogható, de valóságos. Ide értünk többek között olyan ötleteket, koncepciókat, márkákat, imázsokat, amelyek értéket generálnak.
 • kifejezés szerint:
  • Rövid távú : Rövid távon (általában egy éven belül) nyereség várható. Ez lehet például az a tőke, amelyet olyan termékek továbbértékesítésére fektetnek be, amelyek várhatóan egy éven belül teljes egészében eladnak. A számvitelben a forgóeszközök között szerepel.
  • Hosszú táv : Az a beruházás, amelyet több éven belül nyereséges kilátással fektetnek be, például olyan infrastruktúra kiépítésébe történő beruházás, amelynek előnyei öt év múlva lesznek láthatók. A számvitelben a befektetett eszközök között szerepel.
 • Egyéb tőkefajták:
  • Humán tőke: az egyén szakmai készségeinek gazdasági értékének mérőszáma.
  • Pénzügyi tőke: Egy személy teljes saját tőkéjét képviseli piaci áron.
  • Társadalmi tőke: Ezek azok a hozzájárulások, amelyeket a társaság partnerei szállítanak, és amelyekért megszerzik a cég vagyonának egy részét.
  • Kockázati tőke: Ez a befektetés magánvállalatok tőkéjébe (amelyek nem szerepelnek a tőzsdén).
  • Lebegő tőke: Egy vállalat kiemelkedő részvényeseinek azon százaléka, amelyet a lakossági befektetők megszerezhetnek.

Kapitalizmus és tőke

Érdemes megemlíteni, hogy amit kapitalizmusnak nevezünk, az egy olyan gazdasági és társadalmi rendszer, amely azon az elgondoláson alapul, hogy a magánbefektetéseken keresztüli tőkenövelés a vagyonteremtés mechanizmusa.