Eurobarométer

Az Eurobarométer az Európai Unió által végzett felmérés, amelynek eredményei a Közösség lakosságának fő aggodalmait és elvárásait mutatják be a különböző témákkal kapcsolatban.

Eurobarométer

Az Eurobarométer elkészítésével részletesen megismerhető, hogy a felmérésben megkérdezett reprezentatív polgárok adatait figyelembe véve mik a közösségi intézmények cselekvési prioritásai.

Létrehozása előtt a különböző európai intézmények különböző méréseket és konzultációkat végeztek a lakossággal. 2007 óta azonban ezt az eszközt rendszeresen fejleszteni kezdték, előkészítése és végrehajtása az Európai Parlament feladata. Alternatív megoldásként a finanszírozás az Európai Bizottságot terheli.

Létezésének fő alapja annak mérése, hogy az európaiak milyen mértékben akarják, hogy a közösségi hatáskörök a mindennapi gazdasági és jogalkotási tevékenységben fellépjenek. Ezekre a felmérésekre általában évente kétszer kerül sor, és következtetéseiket a parlament tanulmányozza és megvitatja a jövőbeli stratégiák kidolgozása céljából.

Az is gyakori, hogy egy uniós intézmény nevében további és konkrétabb felméréseket végeznek. Természetesen arra az esetre, ha szükség lenne bizonyos adatok beszerzésére a lakosságtól. A legelterjedtebb, hogy telefonon keresztül fejlesztik.

Az Eurobarométer fő eszköze

Ily módon az Európai Parlamentnek lehetősége van cselekvési intézkedéseit az Eurobarométer eredményei alapján, és így az európai lakosok véleménye alapján meghatározni.

A barométerben összegyűjtött főbb kérdések nem csak politikai vagy gazdasági árnyalatokra reagálnak. Az Eurobarométer egyéb pontokon is az európai polgárok véleményére összpontosít. Ilyen például a környezet vagy a népesség demográfiai előrehaladása olyan befolyásoló tényezőkkel, mint a bevándorlás.

A mérés másik fontos előnye, hogy az Európai Parlament saját munkájáról, a közösségi életre gyakorolt ​​hatásáról és az Unióhoz való tartozás puszta tényéről a meglévő véleményt kínálja az egyes közösségtagok részéről.

Az Eurobarométeren belül végzett felmérések

Az Európai Parlament rendszeresen különböző konzultációkat indít:

  • Tematikus felmérések: A fent leírt témákra összpontosítanak, és nagyon sokrétűek. Az általános konzultációkat minden tagállamban lehet tartani, vagy bizonyos kor-, nem- vagy társadalmi osztályokhoz irányíthatók.
  • Paraméter: Minden tagországban évente elvégzik, és arra összpontosít, hogy megismerjék a parlament munkájáról alkotott benyomásaikat. Ugyanígy igyekszik mérni az európai polgár és a különböző közösségek közötti affinitást és összetartozás érzését. intézmények .
  • Flash Eurobarometer: Ezek telefonhívások a polgárokhoz egy konkrétabb kérdéssel kapcsolatban. Olyan módon, hogy egy bizonyos témában rövidebb időn belül következtetéseket lehessen levonni.