Euratom

Az Euratom egy európai köztestület, amely az atomenergiával kapcsolatos kutatási programok koordinálásáért felel.

Euratom

Különösen az atomenergiára összpontosítva az Euratom különféle stratégiákat vet fel az energiakitermelésre és az ilyen jellegű energiaforrások kutatására.

Ez az európai szervezet az európai energetikai akciók irányítását és jogi támogatását célozza. Megalakulása óta azonban különösen a nem megújuló energiák területére irányul.

Kontinentális vonatkozásban az Euratom volt az egyik legfigyelemreméltóbb fejlemény a Római Szerződések óta.

Ebben az értelemben a CECA létrehozása egyértelmű előzményként azonosítható.

Az Euratom eredete, története és jelentősége

Bár nem függ közvetlenül az Európai Uniótól, ugyanazok a tagjai, és ugyanazok az intézmények irányítják, mint az EU-t.

Az 1957-ben egy szerződés kihirdetésével alapított Európai Atomenergia-közösség hozzájárult a különböző európai területek közötti kapcsolatok előmozdításához.

Az Euratom megszületése más, hasonló és kortárs többnemzetiségű szervezetek létrejöttével együtt a nukleáris stratégiák kohézióját jelentette az öreg kontinens országaiban.

Az Európai Unió fokozatos konszolidációjával együtt intézményileg is elfojtotta a hidegháború közepén fennálló társadalmi-politikai instabilitást.

Euratom intézményi felelőssége

Ennek a szervezetnek a főbb jellemzőit a következő pontokon kell kiemelni:

  • Közösségi nukleáris gazdálkodás : Az Európai Bizottsággal és a Közös Kutatóközponttal együtt foglalkozik ilyen fejlesztésekkel és energiafelügyelettel.
  • Egyedi programozás és európai kohézió : Az előző pont szerint ez az intézmény felelős a nukleáris termelési hulladékok ellenőrzéséért, valamint az iparágban szükséges biztonsági tényezők ellenőrzéséért.
  • Felépítés és konkrét jogi keret : Az Euratom minden intézkedése jogi hátteret kap a közösségi jogi szférából.

Mindez a megszületésétől fogva egy közös piac létrehozását és fejlesztését eredményezte, amely nagyon markáns atomenergiára specializálódott.

Ez a nukleáris alkatrészek tagállamok közötti kereskedelmének fejlesztésének szükségességéhez vezetett. A következő lépés a közös kutatás lenne az említett energiaipar fejlesztésére.

Euratom munkamódszerek

Létrehozása után és a mai napig az Euratom Európa energiaügyi kompetenciáiért felelős fő felelőssé vált.

Emiatt a második világháború végét követő és a gazdasági növekedés folyamatában lévő nukleáris ipar támogatása a kezdetektől fogva az egyik alap volt.

Így az Euratom általános tevékenysége két fő útvonalon halad keresztül:

  • Dokumentációs munka és kutatási diszciplína : Olyan területeken, mint a nukleáris (energia kinyerése hasadással és fúzióval egyaránt) és az okozott radioaktivitás termelési felelőssége.
  • Konvergens intézményi cselekvés : Ez az intézmény más európai szintű kormányzati szervekkel közös beavatkozási modellekben működik együtt. Ezt az Európai Unióval közös stratégiákon keresztül.