Egységes felbontási mechanizmus

Egységes felbontási mechanizmus

Mur

Az Egységes Szanálási Mechanizmus a bankunió európai szerve, amely a banki problémák helyreállításáért és megoldásáért európai vagy nemzeti szinten felelős. Mindaddig, amíg ez az intézmények életképességéből származik.

Ez az Európai Bizottságtól függő, az Európai Központi Bank és más nemzetek feletti testületek által támogatott testület. A MUR 2014 nyarán született, az európai bankrendszerrel kapcsolatos kétségek hevében.

Meghatározza azokat a kritériumokat, rendszereket és intézkedéseket, amelyeket meg kell tenni az európai bankok életképességét biztosító programok helyreállításához, megmentéséhez és végrehajtásához. Ellentétben az Európai Felügyeleti Mechanizmussal, amely biztosítja a bankok jó magatartását és helyzetét, az SRM igyekszik végrehajtani a megfelelő intézkedéseket, ha a bankok problémába ütköznek.

A MUR összetétele és működése

Az Egységes Felbontási Mechanizmus két alelemre oszlik:

  • Az Egységes Szanálási Testület : Az Európai Monetáris Unió különböző tagállamaiból áll, súlyuk szerint, és célja a banki intézmények stabilitásának és a banki szolgáltatások folyamatosságának megőrzése válság esetén. Probléma esetén a bankfelszámolás formájának meghatározása mellett. Mindaddig, amíg nem okoz költséget az adófizetőnek. Azt is elkerülve, hogy ez hatással legyen az országok gazdaságára és pénzügyi szerkezetére.
  • Az Egységes Szanálási Alap : Ezek a részt vevő államok pénzügyi forrásai. A szanáláshoz felhasználható pénzeszközök és a nehézségekkel küzdő szervezetek megsegítése.

Az egységes szanálási mechanizmus céljai

A MUR-t azzal az ötlettel hozták létre, hogy enyhítsék az államok számláit a bankrendszereik problémáinak kijavításával. Ily módon egy szolidaritási alapba juttatva az összes állam között az európai bankok betéteinek 1%-át.

Így Európa-szerte közös stratégia is született arra vonatkozóan, hogyan kell működni a bankmentések és azok felszámolása esetén. Így elkerülhető a dominóeffektus a bankok között az eurózónában.

Európai Gazdasági Közösség (EGK)

  • Európai Tanács
  • A világ legnagyobb vállalatai vagyon szerint 2017
  • Egységes Európai Okmány