Egy vállalat társadalmi céljai

A társaság társadalmi céljai azok a célok, amelyeket a vállalat követ a társadalommal kapcsolatban, amelyben él.

Egy vállalat társadalmi céljai

A vállalatok által követendő célok között elmondható, hogy ezek közé sikeresen behatoltak a társadalmi célok. Ebben az értelemben növekszik a vállalatok tudatossága, hogy megfeleljenek a társadalomnak, oly módon, hogy a társadalom ehhez való hozzájárulása kompenzálva legyen.

Emiatt az olyan új módszertanok megjelenése, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalás, valamint a nem pénzügyi jelentéstétel – többek között – lehetővé teszik azon társadalmi célok értékelését, amelyeket egyre több vállalat követ.

A vállalatok tehát nem csak egy bizonyos gazdasági tevékenység végzésére és az igények kielégítésére törekednek, hanem olyan társadalmi akciókra is, amelyek non-profit fókuszúak. Más szóval olyan akciók, amelyek a vállalatok által támogatottak pozitív hatással vannak a társadalomra.

A nem pénzügyi jelentés révén azokat az immateriális javakat, vagy úgynevezett „társadalmi lábnyomokat” tartalmazza, amelyek egy vállalat társadalmi céljai közé tartoznak.

Akkora a jelentősége, hogy az európai irányelv szabályozza a nem pénzügyi jelentés benyújtásának kötelezettségét a pénzügyivel együtt, amely összegyűjti ezeket a társadalmi célokat, amelyeket egy adott vállalat teljesít.

Egy vállalat társadalmi céljai

Így egy vállalat társadalmi céljai közül számtalan cselekvést emelhetünk ki. Az adománytól a természetbeni hozzájárulásig mindez társadalmi cél.

Vagyis minden olyan tevékenység, amely a vállalat által végrehajtott pozitív hatással van a társadalomra. Emiatt a vállalatok igyekeznek olyan részvénykapcsolatot kialakítani, amely hozzájárul a társadalmi hírnévhez. Olyan társadalmi hírnév, amelynek célja az említett vállalat imázsának javítása.

Így egy vállalat fő társadalmi céljai a következők:

  • A bolygó és a környezet jövőbeli fenntarthatóságának garantálása : Ez a vállalat egyik fő társadalmi célkitűzése. Bolygó nélkül nincs üzlet. Cél, hogy minden vállalkozás folytassa, célja, hogy tevékenysége jövőbeni hasznosítását, annak kedvező környezetben garantálja.
  • Hatékonyan és hatékonyan teremtsen jólétet: A vállalatoknak az a küldetése, hogy jólétet teremtsenek amellett, hogy ezt hatékonyan tegyék. Vagyis a lehető legkevesebb erőforrás felhasználásával teremtsen gazdagságot.
  • A megállapított előírások betartása : A társaságok további céljai közé tartozik az előírások és a vállalt kötelezettségek iránti elkötelezettség. Ezért a vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az előírásoknak való megfelelést megfelelően hajtsák végre.
  • Etika és felelősség az ügyfelekkel szemben : Az ügyfelek a vállalat egyik pillére. Vevők nélkül még a világ legnagyobb vállalata is kiszorulna az üzletből. Emiatt a vállalatok egyik társadalmi célja a vevőről való gondoskodás. Emellett gondoskodni róla, miközben etikus és felelős gazdálkodást kínál. Mindig az Ön preferenciáihoz, nem pedig haszonhoz és gazdasági haszonhoz igazítva.
  • Átláthatóság a vezetésben és a korrupció elleni küzdelemben : A vállalatok által követett fő társadalmi célok között az átláthatóság előkelő helyet foglal el. Ebben az értelemben az átláthatóság az üzletvezetésben kulcsfontosságú a megfelelő gazdálkodáshoz, valamint a társadalmi menedzsmenthez. Az irányítás kevésbé átláthatósága általában csalással és adóelkerüléssel függ össze. Valamint olyan tettek, amelyek nem kapcsolódnak az etikához és a vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz.
  • A munkavállalók, valamint jogaik és tisztességes munkakörülményeik tiszteletben tartása : A vállalatok másik nagy társadalmi célja, hogy tisztességes munkakörülményeket kínáljanak alkalmazottaiknak. A vállalatoknak tehát nemcsak jól kell bánniuk a munkavállalókkal, hanem be kell tartaniuk a munkavállalói jogokra vonatkozó előírásokat is.
  • Hozzáadott értéket kínáljon a fogyasztóknak, és vonja be őket a vállalat stratégiájába : A vállalat másik fő célja, hogy hozzáadott értéket kínáljon ügyfeleinek. Ily módon igazolva a kínált árat. Az üzleti etika tehát meghatározó szerepet tölt be, bár a cég dolgozóinak feladatai e tekintetben példaértékűek kell, hogy legyenek.
  • A cég székhelyének folyamatos fejlesztése : A társaság nagy célja a társadalom folyamatos fejlesztése kell, hogy legyen. Így a vállalatnak azon társadalmak promóciójára és fejlesztésére kell összpontosítania, amelyekre a terméke vagy szolgáltatása irányul. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a cég eredményei viszonozódnak, egyúttal társadalmi fejlődés is megtörténik.

Ezek a társadalmi célok, valamint a többi, amit hozzáadhatunk, kiegészítik azt, amit a vállalatok márka hírnevének neveznek. Ez az egyik fő célkitűzés, és fontosságára tekintettel külön kezeljük. Ezért az itt megfogalmazott célkitűzéseken keresztül a vállalatok megpróbálják a márka hírnevét építeni. Olyan hírnév, amely elősegíti a társadalom tudatosságát a fenntartható és társadalmilag elkötelezett vállalatok kiválasztásának fontosságáról.