CAPEX

A Capex (tőkekiadás) a spanyol tőkekiadásban olyan tőke- vagy tárgyi eszközökbe történő befektetés, amelyet egy vállalat befektetett eszközei megszerzése, karbantartása vagy javítása érdekében hajt végre.

CAPEX

Ezt a tárgyi eszközök (gyárak, gépek, járművek stb.) fenntartásához vagy bővítéséhez szükséges beruházásként magyarázzák. Nagyon fontos egy vállalat tevékenységében és jövőbeni fejlődésében.

Tudjuk, hogy egy vállalat jövője, növekedése és az általa generált cash flow a végrehajtott befektetésektől függ. Ezért a Capex rendkívül releváns elem a vállalat üzleti életében. Emellett tájékoztatást ad arról, hogy a vállalat a növekedés folytatása érdekében fektet be, vagy egyszerűen csak önmaga fenntartásához.

Capex bontása

A társaság tárgyi eszközbe történő beruházása a beruházás tárgyát tekintve két típusba sorolható:

  • Karbantartási beruházás : helyettesítő beruházásként ismert. Vagyis a tárgyi eszközök értékvesztésének és amortizációjának fedezéséhez szükséges beruházás. Felfogható tehát a vállalat szükséges befektetése a jelenlegi értékesítési szint fenntartása érdekében.
  • Expansion Capex : A jelenlegi értékesítési szint növeléséhez szükséges tárgyi eszközökbe történő befektetés. Vagyis mit fektet be a cég új tárgyi eszközök beszerzésébe és/vagy a jelenlegi fejlesztésébe.

Ezért a cég teljes Capex-befektetése az előző kettő összege lesz. Ezzel a vállalat akkor hajt végre terjeszkedési stratégiát, ha a teljes beruházási szint meghaladja az amortizációs költséget. Ez azt jelenti, hogy nem csak az eszközök feltöltésére fektet be, hanem azok növelésére vagy javítására is.

A Capex megtalálása a pénzügyi kimutatásokban

A cégek által a Capexben végrehajtott befektetés közvetlenül a cash flow kimutatásban található. Pontosabban a befektetési tevékenység cash flow-jában. Van azonban egy nagyon egyszerű képlet, amellyel csak az eredménykimutatás és a mérleg alapján lehet kiszámítani.

Mint fentebb említettük, a teljes beruházás a karbantartás és a bővítés összege lesz. Ezen túlmenően a karbantartási költséget a társaság amortizációs költségeihez soroltuk. Ezért a Capex kiszámításának képlete ebből az összegből indul ki. Matematikailag a számítása a következő:

Capex = Nettó ingatlanok, gépek és berendezések (t év) – Nettó ingatlanok, gépek és berendezések (t-1 év) + Amortizáció (t év)

Más szavakkal, a Capex kiszámításához a következő lépéseket követjük:

  1. Kivesszük a társaság tárgyévi mérlegét, és megnézzük a nettó eszközállomány adatait.
  2. A Forgó nettó Eszközből levonjuk az előző évi egyenlegből a nettó eszközöket.
  3. Az eredményhez hozzáadjuk az eredménykimutatásban szereplő idei amortizációs ráfordítást.

CAPEX példa

Tegyük fel, hogy egy vállalat közzétette az előző és a tárgyévi mérlegét, valamint aktuális eredménykimutatását. Ezzel pedig azt szeretnénk látni, hogy az idei év során megvalósult a Capex beruházás.

Összefoglaló mérleg (számok ezer €-ban)
Aktív 0. év 1. év passzív 0. év 1. év
Doboz 5 8 Rövid lejáratú Fra adósság 150 200
Készletek 150 100 Szolgáltatók 200 76
Ügyfelek 300 500 Fizetés függő juttatás 75 23
Előlegek a személyzetnek ötven 65 Hitelezők (nem adó) 32 58
Egyéb forgóeszközök ötven 2 Egyéb kötelezettségek működési kör 25 húsz
Forgóeszközök összesen 555 675 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 482 377
Pénzügyi befektetett eszközök 325 0 Egyéb hosszú távú kötelezettség tizenöt 36
Nettó befektetett eszközök 550 800 Hosszú lejáratú pénzügyi adósság 225 69
Egyéb befektetett eszközök 42 107 Összes hosszú lejáratú kötelezettség 240 105
Befektetett eszközök összesen 917 907
Részvényalapok 750 1100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,472 1,582 ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 1,472 1,582

Az eredménykimutatás lévén:

Összefoglaló eredménykimutatás
több ezer € 1. év
Értékesítés 2000
Értékesítési költség (600)
Bruttó árrés 1400
Személyes kiadások (250)
Általános költségek (ötven)
Más költségek (tizenöt)
EBITDA 1,085
Amortizáció (65)
EBIT 1,020
Pénzügyi bevétel 35
Pénzügyi kiadások (55)
Pénzügyi eredmény (húsz)
Rdo adózás előtt 1000
Adók (300)
Nettó nyereség 700

A fent leírt képletet követve és a példában szereplő cég pénzügyi kimutatásai segítségével a Capexbe történő befektetés eredménye a következő lesz:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Amint ebben az esetben is láthatjuk, a cég terjeszkedési politikát folytat, hiszen Capex> Amortizációk.