Bemeneti-kimeneti mátrix

Bemeneti-kimeneti mátrix

Bemeneti termékmátrix

Az input-output mátrix az áruk és szolgáltatások kínálata és felhasználása közötti egyensúly rendezett és összesített ábrázolása a gazdaságban. Ezt a későbbi mérések alapjául szolgáló időtartamra.

Ez a mátrix a gazdaság leegyszerűsített ábrázolása, amely tükrözi az áruk és szolgáltatások előállítását és felhasználását. Általában egy éven belüli mérést szoktak figyelembe venni, amit a következő évek méréseinek alapjaként határoznak meg.

Egyszerűen fogalmazva, az input-output mátrix egy fénykép a gazdaság állapotáról egy korábban kiválasztott évben. Ezt a fényképet bizonyos számú évenként frissíteni kell, hogy észlelni lehessen a termelés szerkezetében és a fogyasztási magatartásban bekövetkezett lényeges változásokat.

A mátrix a Nemzeti Számlák Rendszerében végzett mérések része.

Az input-output mátrix felépítése

Az input-output mátrix felépítése egy kettős bejegyzéses tábla szerkezete. A sorokban a különböző gazdasági tevékenységek (például halászat, építőipar, állattenyésztés stb.) által termelt termelés látható. Az oszlopokban eközben az áruk, szolgáltatások köztes és végső felhasználását figyelhetjük meg. Megjegyzendő, hogy a végfelhasználás magában foglalja a fogyasztást, a beruházást és az exportot.

A gazdasági tevékenységek szerinti oszlopokat figyelve megtalálhatjuk költségszerkezetét bruttó termelés, folyó termelőfelhasználás és hozzáadott érték szerint bontva.

A következő ábrán az input-output mátrix szerkezetének egyszerűsített diagramja látható:

input-output mátrix

Miért van szükség input-output mátrix kidolgozására

Főleg két oka van annak, hogy bizonyos számú évenként szükséges input-output mátrixot készíteni:

  1. A gazdasági aktivitás (például a bruttó hazai termék (GDP) gazdasági tevékenység, kiadás és beruházás szerinti) pontosabb mérése.
  2. Legyen képes változatlan árakon (reálértéken) becsléseket készíteni és koherens relatív árrendszert kapni.

Az idő múlásával a gazdaság különböző tényezők miatt változik, mint például az új technológiák bevezetése, a fogyasztói magatartás megváltozása, az új termékek eltűnése és piacra lépése, új üzleti trendek stb. Ily módon időről időre frissíteni kell a gazdaságról készült fényképünket, ami különösen fontos a termelési funkciók és a relatív árak frissítéséhez.

Ha változó környezetben vagyunk, minél távolabb kerülünk a bázisévtől (ahol az input-output mátrix készül), annál kevésbé lesz pontos a gazdaság változatlan áron történő mérése.

Az input-output mátrix egyéb felhasználási módjai

Az input-output mátrixnak más felhasználási területei is vannak, amelyek közül kiemelkedik a következők:

  1. Egy ország gazdaságát érintő szerkezeti változás részletes elemzése.
  2. Általános egyensúlyi modellek
  3. A gazdasági tevékenység előrejelzései

Mátrix felosztás

  • Gazdasági helyzet
  • Gazdasági globalizáció
  • Gazdaság