Bank of Spanyol

A Bank of Spain (BdE) a spanyol központi bank. Az Egységes Felügyeleti Mechanizmus (SSM) keretében viszont az Európai Központi Bankkal együtt a spanyol bankrendszer felügyelete. Tevékenységét a Bank of Spain autonómiatörvénye szabályozza.

Bank of Spanyol

A Bank of Spain tehát a spanyol központi bank. Ez a Központi Bankok Európai Rendszeréhez (KBER) tartozik. Fő feladata a spanyol bankrendszer felügyelete, valamint az információk továbbítása az Európai Központi Bank (EKB) felé, amelytől függ.

A Bank of Spain funkciói

A Bank of Spain feladatai közé tartozik:

A KBER (Központi Bankok Európai Rendszere) tagjaként működik

1999. január 1-je óta a Banco de España részt vett a KBER-nek tulajdonított alábbi alapvető funkciók fejlesztésében:

 • Határozza meg és hajtsa végre az euróövezet monetáris politikáját, amelynek fő célja az árstabilitás fenntartása az euróövezet egészében.
 • Az EUSZ 111. cikkében foglaltaknak megfelelő devizaműveleteket végez (Európai Unió Bírósága), valamint birtokolja és kezeli az állam hivatalos devizatartalékát.
 • A fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása az euróövezetben. Ebben az összefüggésben a gazdálkodó egységeknek nyújtott sürgős likviditásnyújtási műveletek keretein belül szerepelnek.
 • Törvényes fizetőeszköz-jegyek kiadása.

Nemzeti központi bankként működik

Tiszteletben tartva a KBER-be való integrációjából fakadó funkciókat, az autonómiatörvény a következő funkciókat ruházza fel a Spanyol Nemzeti Bank számára:

 • Az EKB-nak át nem ruházott deviza- és nemesfémtartalékok birtoklása és kezelése.
 • A pénzügyi rendszer és – az EKB funkcióinak sérelme nélkül – a nemzeti fizetési rendszerek megfelelő működésének és stabilitásának előmozdítása. Ebben az összefüggésben a gazdálkodó egységeknek nyújtott sürgős likviditásnyújtási műveletek keretein belül szerepelnek.
 • Felügyeli azon hitelintézetek, egyéb jogalanyok és pénzügyi piacok fizetőképességét és egyedi szabályozásának betartását, amelyek felügyeletét a felügyelet alá vonták.
 • Forgalomba hozza a fémpénzt, és az állam nevében ellátja a vele kapcsolatban rábízott egyéb feladatokat.
 • Feladataikkal kapcsolatos statisztikák készítése és közzététele, valamint az EKB (Európai Központi Bank) segítése a statisztikai információk összeállításában.
 • Államadósság esetén kincstári és pénzügyi ügynöki szolgáltatás nyújtása.
 • Tanácsot ad a kormánynak, valamint elvégzi a szükséges jelentéseket és tanulmányokat.

Fontos megemlíteni, hogy a monetáris politikai döntések nem a Spanyol Nemzeti Banké, hanem az Európai Központi Banké.

A Bank of Spain irányító testületei

A Bank of Spain irányító testületei a következők:

 • A kormányzó.
 • A kormányzóhelyettes.
 • A Kormányzótanács.
 • A végrehajtó bizottság.

Átláthatóság

A Bank of Spain funkciói és tevékenységei gyakorlása során két szempontból közelíti meg az átláthatósági rendszert:

 • Az alkalmazási körébe tartozó entitások és alanyok aktív reklámozása.
 • Az állampolgárok nyilvános információkhoz való hozzáférésének joga.

A nyilvánossági gyakorlat, amelynek célja olyan információk terjesztése, amelyek ismerete fontos lehet az átláthatóság szempontjából, a következő szakaszokban kerül megfogalmazásra:

 • Intézményi és tervezési.
 • Jogi vonatkozású.
 • Gazdaságos