Az állam és a kormány közötti különbség

Az állam és a kormány közötti különbség az, hogy a második az első része. Más szóval, a kormány a lakossággal és a területtel együtt az állam része.

Az állam és a kormány közötti különbség

A mindennapi életben az állam és a kormány fogalmát gyakran összekeverik.

A cikk gondolata tehát az, hogy általános elképzeléseket adjon az olvasónak arról, mi az állam, és mi a kormány. Lehetővé teszi mindkét fogalom megkülönböztetését, valamint a mindkét entitást terhelő felelősséget.

Ezért mindenekelőtt és mielőtt folytatnánk, tudnunk kell, mi az állam és mi a kormány.

Mi az állam?

Állam alatt olyan közintézmények összességét értjük, amelyek egy adott ország tulajdonában vannak. Ezek felelősek az ebben előforduló összes tevékenység szabályozásáért, minden olyan tevékenység ellenőrzéséért, amely az országban keletkezik. Ebben az értelemben politikai szervezetként határozzák meg. De kiemelve az olyan alapvető szempontokat, mint az időtlen jelleg, amely a hatalmon lévő kormánytól függetlenül megmarad. Az állam, mondhatni, egy olyan szervezet, amely önállóan, számos szabályt és törvényt követ.

Az állam három alapvető elemből áll: lakosságból, területből és kormányzatból.

Így szuverenitást élvez, a nép kezében. Valamint az azt meghatározó belső autonómiát.

Egy állam jellemzői

Az állam egy sor jellemzőt mutat be, amelyek szabályozzák azokat az elveket, amelyeket egy államnak követnie kell ahhoz, hogy önmagát ekként határozza meg:

 • Kormánytól függetlenül időtlen jellege van.
 • Kormánya van, amely irányítja és irányítja.
 • Területe, valamint szuverenitást élvező lakossága van.
 • A tevékenységet szabályozó szervezeteken keresztül szerveződik.
 • Számos joga és kötelezettsége van a nemzetközi színtéren.
 • Ez a nemzetközi közjog tárgya.
 • Elismerik, és kapcsolatokat tart fenn más államokkal.

Milyen típusú államok léteznek?

Az állam, akárcsak a kormány, másképp is bemutathatja magát. Az állam bemutatásának fő módjai a következők:

 • Szövetségi állam : A hatalom megoszlik a különböző autonómiák között az egész területen.
 • Egységes állam : a központosított hatalom lévén, ugyanabban a politikai hatalomban, amely minden hatalommal rendelkezik.

Mi az a kormány?

A kormány olyan intézmények és személyek összessége, akik egy bizonyos úton hatalomra jutva egy állam irányításáért és irányításáért felelősek. Ezenkívül a kormány a lakossággal és a területtel együtt annak egyik alkotóeleme. Így minden államnak rendelkeznie kell egy Kormánnyal, amely a képviselete, irányítása és irányítása mellett a felelős.

A kormánynak ezt az irányvonalat követve biztosítania kell, hogy az emberek kezében legyen a szuverenitás, valamint az általuk képviselt belső autonómia.

Egy kormány jellemzői

A kormány főbb jellemzői a következők:

 • Ez átmeneti.
 • A területtel és a lakossággal együtt az állam egyik alkotóeleme.
 • A kormány megnyilvánítja a nép szuverenitását.
 • Más államok elismerhetik vagy nem.
 • Feladata az állam irányítása és irányítása.
 • Olyan személyekből és intézményekből áll, akik az állam irányításáért és képviseletéért felelősek.
 • Különféle formákban jeleníthető meg: demokratikus, diktatúra, monarchia.

Milyen típusú kormányzatok léteznek?

A kormány bemutatásának fő módjai a következők:

 • Monarchia : Az uralkodó birtokolja a hatalmat és irányítja az államot, mint államfő.
 • Demokrácia : A szuverenitás az embereké, akik maguk választják meg, hogy melyik kormányt akarják képviselni.
 • Diktatúra : Amikor a hatalom egy vagy több emberre esik. A diktatórikus kormányzattal elnyomják az emberek jogait.
 • Anarchizmus : Kormány hiánya vagy hiánya.
 • Oligarchia : néhány kormányból álló csoport.

Fő különbségek állam és kormány között

Így a következő táblázat bemutatja a főbb különbségeket a kormány és az állam között:

kormány Állapot
Légy része az államnak Kormányból, területből és emberekből áll
Ez átmeneti jellegű Jellegében időtlen
Lehet, hogy felismerik vagy nem Más államok elismerik
Az intézményeket irányító és irányító személyek összessége Ezek azok az intézmények, amelyek a kormánnyal együtt alkotják az úgynevezett államot