Ár Obszervatórium

Az ármegfigyelőközpont egy rendszerint politikai jellegű entitás, amely megpróbál ismereteket adni azokról a körülményekről, amelyek az árak kialakulását és ingadozását magyarázzák. Jellemzően árucikkek.

Ár Obszervatórium

Az ármegfigyelőközpont ezért igyekszik javítani az árak alakulásáról meglévő ismereteket, valamint az e kialakítást meghatározó magyarázó tényezőket.

Ezen a szerven keresztül ellenőrzik és nyomon követik az árakat és azok alakulását. Ezzel a megfigyelőközponttal az a cél, hogy a termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának átláthatóságát és racionalitását is elősegítsék. Mindig próbáljuk ellenőrizni az árstabilitást, valamint javítani a versenyt a fogyasztók érdekében.

Az ármegfigyelőközpont általában egy kormányzati szerv.

Ezen keresztül a marketing folyamatok fejlesztését is vizsgálják.

Az ármegfigyelő központ funkciói

Az ármegfigyelőközpont funkciói közül a következőket kell kiemelni:

 • Rendszeresen szerezzen be és generáljon információkat. Ez lehetővé teszi a végső élelmiszerárak kialakulásának szisztematikus nyomon követését.
 • Elemezze az árak alapvető szerkezetét, valamint az alakulásukat okozó tényezőket.
 • Készítsen jelentéseket és tanulmányokat az esetleges egyensúlyhiányokról. Emellett készítsenek jelentéseket az élelmiszerárakról, amelyeket bármely politikai szereplő megkövetel, amikor a kormány tagja.
 • A párbeszéd ösztönzése a termelő szektor, a kereskedelmi forgalmazás és a fogyasztók képviselői között, egymás között, valamint közöttük és a közigazgatás között.
 • Készítsen intézkedési javaslatokat a racionalitás és a verseny garantálására, mint mondtuk, a fogyasztó javára.

Az ármegfigyelő központ felépítése

Az ármegfigyelő központ szerkezete eltérő lehet. Attól függően, hogy állami vagy magánszervezetről van-e szó, eltérő lehet a szerkezete. Ugyanúgy, mint közjogi jogalany, országonként is szenvedhet eltéréseket.

Ehhez példaként a spanyol kormány ármegfigyelő központját választottuk. A Mezőgazdasági, Halászati ​​és Élelmiszerügyi Minisztériumhoz tartozó közjogi szervezet.

Ebben az értelemben az említett megfigyelőközpont által bemutatott struktúra a következő:

 • Általános államigazgatás.
 • Autonóm és helyi közigazgatás.
 • Másrészt az élelmiszerek és a fogyasztók előállításával, átalakításával és forgalmazásával foglalkozó cégek és ágazatok hivatalosan elismert szervezeteiken keresztül.

Ha az ármegfigyelőközpont magánjogi szervezet, alapszabályának megfelelően bemutathatja azt a struktúrát, amelyet az említett testület mérlegel.

Az ármegfigyelő központ előnyei

Az ármegfigyelő központ előnyei közül a következőket kell kiemelni:

 • Javítja az árképzéssel kapcsolatos információkat.
 • Lehetővé teszi a kormányok számára, hogy nyomon kövessék az árak alakulását.
 • Lehetővé teszi a piacon előforduló egyensúlyhiányok megismerését.
 • Segíti a fogyasztókat jólétük előmozdításában.
 • Jobb koordinációt tesz lehetővé a termelési és értékesítési folyamatban részt vevő ügynökök között.
 • Lehetővé teszi az elemzések elvégzését nagyobb objektivitással és gazdasági szigorral.

Sok más mellett ezek is az említett előnyök közé tartoznak. Bár hozzá kell tenni, hogy ha ez egy közjogi szervezet, akkor ezt a megfigyelőközpontot nem szabad politikai stratégia eszközeként használni.