Állandó tőke

Befektetett tőke, befektetett eszközök, befektetett eszközök a társaság azon eszközei, amelyeknek hosszú távú használat feltétele van, mint például a földterület, szabadalmak, befektetések és hasonlók.

Állandó tőke

Vagyis a cég minden olyan vagyonát tartalmazza, amely nem romlik le, nem jár le, vagy egy évnél rövidebb időn belül jár le. Egynél több üzleti cikluson keresztül egyensúlyban kell maradniuk.

Mire való

Ennek a fővárosnak az a fő küldetése, hogy a társaság főtevékenységét idővel fenntartsa, hiszen ennek hiánya megnehezítheti vagy akár ellehetetlenítheti a megfelelő működést. Ez ágazatonként változhat, mivel bár egy épület elengedhetetlen tárgyi eszköz (vagy tőke) a vendéglátó üzletágban, a kommunikációs szektorban ez nem azonos.

Így az általunk elemzett állótőkétől és az általunk megcélzott ágazattól függően ennek kisebb-nagyobb jelentősége lesz a vállalat szokásos tevékenységében.

Az állótőke fajtái

A befektetett tőke három nagy csoportra osztható:

  • Tárgyi eszközök: Tárgyi eszközökből áll, mint például épületek, föld, gépek, számítástechnikai berendezések stb.
  • Immateriális javak: Főleg az ipari tulajdon, a szellemi tulajdon, a szerzői jogok, a szabadalmak, az üzleti szoftverek stb. csoportjába sorolhatók.
  • Hosszú távú befektetések: Az egy évnél hosszabb lejáratú befektetések összegéből áll.

A vállalat tárgyi és immateriális javainak teljes listája megtekinthető a megfelelő ország számlatükörében.

Gyakorlati példák az állótőkére

Ezután 3 példát mutatunk be az állótőkére, amelyek az üzleti szektortól függően kisebb vagy nagyobb jelentőséggel bírnak:

1. Tárgyi eszközök: telek és épületek.

  • Egyrészt ezek romlása vagy hiánya nagyobb hatással lesz a turizmussal, a különféle szolgáltatásokkal (fodrászat, masszázs, esztétika…) vagy a szabadidős tevékenységgel foglalkozó cégekre.
  • Másrészt azok a cégek, amelyek nem vádolnák túlzottan az épület- vagy földtulajdon hiányának hatását, azok lennének, amelyek digitálisan végezhetik tevékenységüket. Ilyenek például a banki szolgáltatások, a tanácsadási szolgáltatások vagy a menedzsment.

2. Immateriális javak: szoftverek és szabadalmak.

  • Például a médiához vagy a számítástechnikai eszközök marketingjéhez kapcsolódó cégek csökkentenék a szolgáltatások termelését vagy teljesítményét.
  • Másrészt azok az ágazatok, amelyek jobb körülmények között maradhatnak fenn az eszközök vagy az állótőke hiánya esetén, azok, amelyek többnyire az elsődleges szektort csoportosítják, mint például a halászat, a mezőgazdaság vagy az állattenyésztés.

3. Hosszú távú befektetések: hitelek és pénzügyi műveletek javára.

  • Ebben az esetben kétségtelenül a banki és pénzügyi szolgáltató cégek lennének a legrosszabb jogsértők.
  • Azok a vállalkozások azonban, amelyek nem rendelkeznek nagy mérlegsúllyal a befektetésekben, kevésbé szenvedik el azok leromlásának vagy értékvesztésének következményeit.