Adókötelezettség

Az adókötelezettség minden olyan kötelezettség, amely az állami kiadások fedezésére szolgáló adófizetési kötelezettségből ered.

Adókötelezettség

Az adófizetési kötelezettség következtében kötelezettségek keletkeznek az adóalanyok és a közigazgatás között. Ez azt jelenti, hogy az adózó és a közigazgatás között kapcsolat áll fenn, így az állam jogosult az adófizetésre. Az adófizetés célja, hogy az adózó gazdasági képességének megfelelően fedezze az állam szerkezeteinek, intézményeinek fenntartásához szükséges kiadásokat.

Az adókötelezettségek elmulasztása a megfelelő adóbírságot von maga után.

Az adókötelezettségek tárgyi és formai kategóriába sorolhatók.

Az adókötelezettségek elemei

 • Aktív alany : Az, aki követeli az adók megfizetését (az Adminisztráció).
 • Adóalany : Ők azok, akik kötelesek az adót fizetni.
 • Adózó : Mindazok, akik az adófizetési kötelezettségének eleget tesznek.
 • Adóköteles esemény : Adófizetési kötelezettséget generáló körülmények.
 • Az adó alapja: az összeg, amelyre az adó kiszámítása.
 • Adókulcs: Az adóalapra az adókötelezettség kiszámításához alkalmazott százalék.
 • Adókvóta : Az az összeg, amelyet az adózónak az adó megfizetéséhez fizetnie kell.

Anyagi adókötelezettségek

 • Fő adókötelezettség : Az adókvóta befizetéséből áll. Ha az adóköteles esemény bekövetkezik, az adót meg kell fizetni, kivéve, ha a jogszabályban meghatározott mentességi esetek valamelyike ​​bekövetkezik.
 • Az adóból eredő magánszemélyek közötti kötelezettségek : Az adóalanyok közötti adókedvezmény következményeként keletkeznek.
 • Előlegfizetési kötelezettség : Az adóhatóság felé történő befizetést jelenti. Az adókvóta összegeit az adóköteles esemény bekövetkezte előtt megelőlegzik.
 • Járulékos adókötelezettségek : olyan kötelezettségek, amelyeket meg kell tenni vagy nem kell megtenni.

Formális adókötelezettségek

Ezek olyan kötelezettségek, amelyeket a törvény ír elő az adóigények és -eljárások során.