Adócsalás

Az adóelkerülés illegális tevékenység, amelynek során vagyont vagy jövedelmet rejtegetnek, hogy kevesebb adót fizessenek.

Adócsalás

Az adócsalás során az adózó tudatosan és önként igyekszik kevesebb adót fizetni, mint amennyit esedékes. Ez az illegális tevékenység súlyos következményekkel járhat az elkövetőre nézve, például pénzbírsággal, bizonyos tevékenységek elvégzésének képtelenségével vagy börtönbüntetéssel.

Az adóelkerülést jelentő elemek

Ahhoz, hogy a kitérés alakját meg lehessen alkotni, három alapvető elem meglétét kell igazolni:

  1. Az a személy, aki bizonyos összegű adót köteles fizetni jövedelme, munkabére, vagyona stb.
  2. Erősítse meg, hogy a személy olyan tevékenységet végzett, amelynek célja az volt, hogy kevesebb adót fizessen.
  3. A kevesebb adó megfizetése érdekében végzett tevékenységek illegálisak, és bármely törvény vagy rendelet megsértésével járnak.

Érdemes megemlíteni, hogy az emberek kereshetnek kiskapukat, hogy kevesebb adót fizessenek, de mindaddig, amíg ezek a tevékenységek legálisak, nem tekinthetők adócsalásnak.

Példák adóelkerülési magatartásra

Íme néhány példa az elkerülő magatartásokra.

  • Jövedelem eltitkolása: Például a ténylegesen keresettnél alacsonyabb fizetés bejelentése.
  • A vagyon eltitkolása: Ez abból áll, hogy nem kell bejelenteni, hogy valakinek van háza, földje stb.
  • A levonható kiadások jogosulatlan növekedése: Például a személyes kiadásokat (éttermi étkezés vagy ruházat) szerepeltesse a tevékenység költségei között.
  • Indokolatlan támogatások megszerzése: Azaz a támogatások elnyerése a követelmények teljesítése nélkül.

Szankciók adócsalásért

Az ilyen kijátszást a törvény bünteti és bünteti. A kijátszott összegtől függően (pénzben kifejezett) pénzbírsággal sújtják, amely a megkerült összegtől függ, vagy a legsúlyosabb esetben akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.