Adminisztráció

Az adminisztráció az a folyamat, amely az erőforrások tervezésén, szervezésén, végrehajtásán és ellenőrzésén keresztül törekszik arra, hogy hatékonyabban tudja azokat felhasználni az intézmény céljainak eléréséhez.

Adminisztráció

A valóságban az adminisztráció céljainak eléréséhez a birtokában lévő humán, szellemi, anyagi, technológiai és pénzügyi erőforrásokat összehangoltan kell felhasználnia. Ez a társadalmi csoportok vagy intézmények stabilitására, fenntartására és növekedésére törekszik. Az ügyintézés kulcsszemélye az ügyintéző.

Ebben az értelemben az adminisztráció feladata a célok elérését másnak alárendelten dolgozni, tehát hierarchikus viszonyra van szükség, ahol valaki a másik irányítása alatt dolgozik.

Az adminisztráció formális és informális intézményekben is alkalmazható, formális intézmények azok, amelyekre olyan szabályok és törvények vonatkoznak, amelyek úgy vannak megírva, hogy egy állam vagy egy társaság eseteként működjenek.

Ugyanígy az informális intézményeknek is vannak normái, de ezek nincsenek megírva, mint egy család esetében, ahol az adminisztráció is alkalmazható, mert a célok eléréséhez továbbra is forrásokat kell kezelni.

A közigazgatás története és eredete

Összefoglalva elmondható, hogy a közigazgatás eredete és története az emberiség kezdetéig nyúlik vissza. Ez az, amikor az embereknek meg kellett szervezniük magukat olyan alapvető feladatokra, mint az élelmiszergyűjtés és az otthonuk felépítése.

Az ókorban az adminisztrációs kérdések egy része Egyiptomban, Görögországban, Rómában, Kínában, Babilonban és Sumériában történt. Később, a középkorban a feudalizmus decentralizált adminisztrációjához kapcsolódott néhány hozzájárulás, az újkorban pedig az ipari forradalom zajlott le, amely fontos szerepet játszott a termelési módszerek fejlesztésének keresésében.

Végül a huszadik századtól az adminisztráció formális tudománnyá vált, kiemelve többek között a fayolizmus és a taylorizmus eszméit.

Az adminisztráció jelentősége

Az adminisztráció fontosságát kiemelő fő előnyök vagy előnyök a következők:

1. Előnyben részesíti az emberi erőfeszítést

Segít fenntartani az egyensúlyt a hatékonyság és a hatékonyság között. Mindenekelőtt annak megértése, hogy a hatékonyság a javasolt célok elérését jelenti, a hatékonyság pedig azt, hogy a lehető legkevesebb erőforrás felhasználásával érjük el a célokat.

2. Lehetővé teszi az intézmény teljesítményének mérését

Ezenkívül az adminisztráció segíti a teljesítménymutatók meglétét, és lehetővé teszi azok mennyiségi mérését. Ez objektív és mérhető változók halmazát biztosítja az intézmények számára, amelyek egyszerű és megbízható adatokká válnak, amelyek segítségével nyomon követhető az intézmény teljesítménye.

3. Fontos információkat és ismereteket generál

Az intézmény humán, szellemi, tárgyi, technológiai és anyagi erőforrásainak megfelelő, maximális kihasználása érdekében releváns információk és ismeretek keletkeznek.

4. Csökkentse a költségeket s

Következésképpen, ha az erőforrásokat hatékonyan és maximalizálják, a költségek csökkenni fognak, ami a szervezet teljesítményének kedvez.

5. Fenntartható növekedést tesz lehetővé

Ekkor a hatékonyság növelése, az intézmény által javasolt célok és célok helyes elérése lehetőséget ad arra, hogy idővel fenntartható módon tovább növekedjenek.

Miért fontos az adminisztráció?
Az adminisztráció fontossága

Adminisztrációs funkciók

Az adminisztráció legfontosabb jellemzői:

1. Egyetemesség

Az egyetemesség a maga részéről azzal függ össze, hogy az adminisztráció bármilyen típusú intézményben, társadalmi csoportban alkalmazható. Lehet többek között formális, informális, magán-, állami intézmény. Ez azért van így, mert mindannyian az erőforrások helyes felhasználásával akarják elérni céljaikat.

2. Interdiszciplináris

Az adminisztráció ugyanis bármilyen tudományhoz köthető, amely olyan módszereket, elveket, folyamatokat alkalmaz, amelyek az erőforrások hatékony felhasználását teszik lehetővé.

3. Ez egy eszköz a cél eléréséhez

Ekkor az adminisztráció kiemelkedően praktikus, vagyis egy meghatározott cél elérésére használt eszköz, vagyis minden azt alkalmazó szervezet a saját céljait igyekszik elérni.

4. Van hierarchiája

Ezért működnie kell egy hierarchikus egységnek, mert kell lennie egy főnöknek, aki irányít, és egy beosztott láncnak, amely mindenki erőfeszítéseit a közös cél elérése felé láncolja.

5. Időbeli egysége van

Mivel ez a jellemző azt támasztja alá, hogy az adminisztrációs folyamat szakaszai nem elszigetelten, hanem egyidejűleg működnek, mert adminisztrációs folyamatról van szó, ezért dinamikus.

6. Alkalmazása széles

Tehát az adminisztráció a szervezet minden szintjén működhet, amelyben hierarchia van, ezért alkalmazza mind a háziasszony, mind a cég vagy akár egy ország elnöke.

7. Specifikus

Figyelembe kell venni, hogy az adminisztráció számos más tudományhoz és technikához kapcsolódik és segíti, de nem téveszthető össze más területekkel, mert sajátos jellege van.

8. Rugalmas

Kiderült, hogy rugalmassága azon alapul, hogy bármilyen típusú szervezetben alkalmazható, függetlenül attól, hogy milyen területen van elkötelezve, és alkalmazkodnak az igényeihez, így nem lehet merev.

Adminisztrációs funkciók
Adminisztrációs funkciók

Adminisztrációs típusok

Az adminisztráció típusai a kérdéses szervezet típusától függően a következők lehetnek:

  • Nyilvános: Az állami intézmények irányításáért felelős.
  • Privát : A kormánytól nem függő magánszervezetek adminisztrációjára szolgál.
  • Vegyes : olyan magánintézmények irányítására összpontosít, amelyek állami támogatásban részesülnek, vagy olyan autonóm szervezetekre, amelyekbe a kormány beavatkozik.

Hasonlóan osztályozható az adminisztráció az irányított téma szerint, amely lehet pénzügyi (tőke esetén), kereskedelmi (marketing területen), folyamatok, humán erőforrás stb.