A kereslet jövedelmi rugalmassága

A kereslet jövedelemrugalmassága azt igyekszik mérni, hogy az áru iránti kereslet változásában mekkora hányad van a fogyasztók jövedelmi szintjének változásaihoz képest.

A kereslet jövedelmi rugalmassága

Amikor reálértéken a fogyasztók jövedelme nő, vásárlóerejük nő. Ez nagyobb áru- és szolgáltatásvásárlást eredményez.

A kereslet jövedelemrugalmassága ezeket a változásokat próbálja mérni. A kereslet jövedelemrugalmasságának fogalmát különféle írók gyakran jövedelemrugalmasságnak nevezik.

Attól függően, hogy a fogyasztók jövedelmi szintje hogyan változik, egyes áruk iránti kereslet jelentősen megemelkedhet. Ha figyelembe vesszük, hogy a reáljövedelem növekedéséből az egyének mekkora arányt költenek árubeszerzésre, akkor a kereslet jövedelemrugalmassága ezt hivatott biztosítani.

A kereslet jövedelemrugalmasságának jelentősége

Ennek a koncepciónak a jelentősége abban rejlik, hogy a jövedelemrugalmassági együttható értékétől függően el lehet jutni a gazdasági javak osztályozására. Jelentősége tehát erőteljes, lehetővé teszi a fogyasztó magatartásának mélyreható megismerését.

Képlet a kereslet jövedelmi rugalmasságának kiszámításához

A jövedelemrugalmasságot úgy kapjuk meg, hogy az áru keresletének százalékos változását elosztjuk a jövedelem százalékos változásával. Ezért a kifejezése a következő:

Formula Rugalmasság Jövedelemigény

Jövedelemrugalmasság és a gazdasági javak típusai

Az egyének vagy a fogyasztók jövedelmi szintjében tapasztalt változások és a jövedelemrugalmassági együttható figyelembevételével közgazdasági javakat ismerünk meg. Nézzük a besorolását:

  • Normál javak: Ezek azok, amelyekben a jövedelemrugalmasság pozitív értékekkel rendelkezik:
  • Luxuscikkek: azok, amelyek jövedelmi rugalmassága egynél nagyobb értéket tart fenn.
  • Inferior javak: így mondják olyan gazdasági javakra, amelyekben a jövedelemrugalmasság negatív értékű.
  • Kapcsok: Ezek az áruk azok, amelyek rugalmassága pozitív, de egynél kisebb.

Példa számításra a kereslet jövedelmi rugalmasságával

Az alábbiakban bemutatott példán keresztül megismerjük a kereslet jövedelemrugalmasságának kiszámításának folyamatát. Ebben az értelemben feltételezzük, hogy a fogyasztó átlagos jövedelme 2900 euróról 2940-re nő. Erre a jövedelemnövekedésre tekintettel a fogyasztók 42 kiló marhahúst vásárolnak a bevételnövekedés előtti 41,95 kiló helyett.

A kereslet jövedelmi rugalmassága rugalmassági együtthatójának meghatározásához a korábban javasolt képletet fogjuk használni. Ez a következő:

Példa a jövedelemrugalmasságra

1. lépés: Ez a lépés a képlet tetejének meghatározása. Vagyis a mennyiségek százalékos változása.

  1. Meghatározzuk a mennyiségek abszolút változását, amelyet úgy kapunk, hogy kivonjuk a végső igényt mínusz a kezdeti igényből. Ez: 42 – 41,95 = 0,05.
  2. Ezt az értéket most elosztjuk a kezdeti kereslettel. Így a következőket kapjuk: 0,05 / 41,95 = 0,0012, ami százalékos értékként 0,0012 x 100 = 0,12% -kal egyenlő.

Ez a 0,12% tehát az igényelt mennyiségek százalékos változását jelenti. Vagyis meghatároztuk a képlet felső részét.

2. lépés: Ez a lépés a képlet aljának meghatározására szolgál. Vagyis a jövedelem százalékos változása.

  1. Meghatározzuk a jövedelem abszolút változását, amelyet úgy kapunk, hogy kivonjuk a végső jövedelmet mínusz a kezdeti bevételből. Ez 2940 – 2900 = 40.
  2. Ezt az értéket most elosztjuk a kezdeti bevétellel. Így a következőket kapjuk: 40 / 2900 = 0,0137, ami százalékos értékként 0,0137 x 100 = 1,4%.

Ez az 1,4% tehát a jövedelem százalékos változását jelenti. Vagyis meghatároztuk a képlet alsó részét.

3. lépés: Ebben az utolsó lépésben folytatjuk a kereslet jövedelemrugalmasságának képletének első és második lépésében meghatározott értékek helyettesítését. Lássuk:

Jövedelem-kereslet rugalmasságának számítása

Tehát a jövedelemrugalmassági együttható kisebb, mint egy, pozitív tartományban. Ez egy szükségszerű jószág, mivel rugalmassági együtthatója kisebb, mint egy pozitív skálán. Ezen túlmenően ez az eredmény azt jelenti, hogy a jövedelem növekedésének minden 1%-a után 0,086%-kal nő a keresett mennyiség ezekből az árukból.