2. rendű inverz mátrix

2. rendű inverz mátrix

Képernyőkép 2019. 08. 13. 20.00.25-kor

Az inverz mátrix egy mátrix lineáris transzformációja a mátrix determinánsának inverzének megszorzásával a transzponált adjunkt mátrixszal.

Más szavakkal, az inverz mátrix a determináns inverzének szorzata a transzponált adjunkt mátrixszal.

Ajánlott cikkek: mátrix determinánsa, négyzetmátrix, főátló és műveletek mátrixokkal.

Adott bármely olyan X mátrix

Képernyőkép 2019. 08. 13. 11.19.30-kor
2. rendű négyzetmátrix.

2-es rendű mátrix inverz mátrix képlete

Ekkor X inverz mátrixa lesz

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 12.31.19
2-es rendű négyzetmátrix inverz mátrix képlete.

Ezzel a képlettel megkapjuk egy 2-es rendű négyzetmátrix inverz mátrixát.

A fenti képlet a mátrix determinánsával is kifejezhető.

2-es rendű mátrix inverz mátrix képlete

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 12.32.19
2-es rendű négyzetmátrix inverz mátrix képlete.

Az X körüli két párhuzamos egyenes a nevezőben azt jelzi, hogy ez az X mátrix determinánsa.

Ha egy négyzetes mátrixnak van inverz mátrixa, akkor azt mondjuk, hogy reguláris mátrix.

Követelmények

Egy n rendű mátrix inverz mátrixának megtalálásához a következő követelményeknek kell megfelelnünk:

  • A mátrixnak négyzetes mátrixnak kell lennie.

A sorok számának (n) meg kell egyeznie az oszlopok számával (m). Vagyis a mátrix sorrendjének n-nek kell lennie, ha n = m.

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 19.33.16
n rendű négyzetmátrix.
  • A determináns nem lehet nulla (0).

A mátrix determinánsának nullától eltérőnek (0) kell lennie, mivel nevezőként vesz részt a képletben. Ha a nevező nulla (0), akkor határozatlanságunk lenne.

Ha a nevező (ad – bc) = 0, azaz az X mátrix determinánsa nulla (0), akkor az X mátrixnak nincs inverz mátrixa.

Ingatlan

Egy n rendű X négyzetmátrixnak lesz egy n, X -1 rendű X inverz mátrixa úgy, hogy kielégíti, hogy

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 10.34.19
Inverz mátrix tulajdonság.

A szorzás elemeinek sorrendje nem releváns, azaz bármely négyzetmátrix inverz mátrixával való szorzása mindig azonos sorrendű azonosságmátrixot eredményez.

Ebben az esetben az X mátrix sorrendje 2. Tehát az előző tulajdonságot átírhatjuk így:

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 19.34.42
Inverz mátrix tulajdonság.

Gyakorlati példa

Keresse meg az V mátrix inverz mátrixát!

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 19.35.27
Példa 2. rendű inverz mátrix.

A példa megoldásához alkalmazhatjuk a képletet, vagy először kiszámíthatjuk a determinánst, majd behelyettesíthetjük.

Képlet

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 19.35.52
Az inverz mátrix formula alkalmazása V mátrixra.

Képlet determinánssal

Először kiszámoljuk a V mátrix determinánsát, majd behelyettesítjük a képletbe.

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 19.36.14
Az V. mátrix meghatározója.

Ekkor megkapjuk, hogy a V mátrix determinánsa különbözik nullától (0), és azt mondhatjuk, hogy a V mátrixnak van inverz mátrixa.

Képernyőkép 2019 08 13 A Les 19.36.52
V mátrix inverz mátrixa V determinánsával.

Ugyanezt az eredményt kapjuk a képlet segítségével, vagy először a determináns kiszámításával, majd behelyettesítésével.

Az inverz mátrix sorrendje megegyezik az eredeti mátrix sorrendjével. Ebben az esetben ugyanannyi n sorunk és m oszlopunk lesz mind a V, mind a V -1 mátrixban.

Mátrix felosztás

  • Négyzetes mátrix
  • Csatolt mátrix
  • Egy mátrix meghatározója