Közigazgatás

A közigazgatás az állam szervezeteinek, intézményeinek és szerveinek igazgatási és irányítási feladatainak ellátására létrejött valamennyi közszféra szervét foglalja magában . A közigazgatás alapvető funkciót tölt … Read more

Értékpapír-kezelés

Az értékpapír-kezelés a vállalatok által használt új kezelési mód. Ez abból áll, hogy olyan értékeket kell kiválasztani, amelyeket a vállalatnál dolgozó összes ember megoszt és … Read more

Folyamatmenedzsment

A folyamatmenedzsment egy olyan megközelítés, amely a szervezetet összefüggő és egymással összefüggő folyamatok hálózatának tekinti. Ezért ez a szervezet irányításának módja a végrehajtott folyamatok alapján. … Read more

Célok szerinti irányítás

A célok szerinti menedzsment az az üzleti stratégia, amelyben a vállalat valamennyi alkalmazottja és vezetője azon dolgozik, hogy elérje a korábban javasolt célokat. Általában az … Read more

Modern közigazgatás

A modern közigazgatás az új gyakorlatokon és megközelítéseken alapuló legjobb gyakorlatok alkalmazásának folyamata, amely lehetővé teszi a szervezetek társadalmi és gazdasági környezetében végbemenő változásokhoz való … Read more

Vegyes ügyintézés

A vegyes közigazgatás az állami és magántőke kezeléséért is felelős. Ez magában foglalja mindazokat a szervezeteket, amelyek az állami és a magánszektor joghatósága alá tartoznak. … Read more

Logisztikai ügyintézés

A logisztikai menedzsment azon műveletek és stratégiák összessége, amelyeket egy vállalatnak végre kell hajtania. Ez az áruk hatékony szállítása a végfelhasználóhoz. Vagyis ezen a fajta … Read more

Pénzügyi ügyintézés

A pénzügyi menedzsment az a tudományág, amely a vállalat pénzügyi erőforrásainak kezelésével foglalkozik, figyelemmel a jövedelmezőségre és a likviditásra. A pénzügyi irányítás valójában igen széles … Read more

Idő beosztás

Az időgazdálkodás olyan mechanizmusok sorozata, amelyekkel egy szervezet rendelkezik folyamatainak hatékony meghatározásához. Ennek érdekében figyelembe veszi az elvégzendő feladatok optimális időtartamát. Minden típusú szervezet rendelkezik … Read more

Értékesítési adminisztráció

Az értékesítési adminisztráció minden olyan eljárás, döntés, felügyeleti és ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenység, amely a vállalatban történik, és az értékesítési tevékenységgel kapcsolatos. Az értékesítési … Read more

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment az a módszertan, amellyel egy adott projekthez rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan lehet felhasználni. A projektmenedzsmenten keresztül lehetőség nyílik a projektben felhasznált erőforrások gazdálkodásának … Read more

Operatív ügyintézés

Az üzemirányítás a vállalat termelési folyamatainak tervezéséből, irányításából, megszervezéséből és ellenőrzéséből áll, az értékteremtés érdekében. Ily módon ezen a vezetői tevékenységen keresztül a termelési részleg … Read more