Vlasnik obveznice

Vlasnik obveznice je ona osoba ili subjekt koji posjeduje vrijednosne papire s fiksnim prihodom koje je izdala tvrtka ili država, a koji su dio njegovih vjerovnika.

Vlasnik obveznice

Vrijednosni papiri s fiksnim prihodom su financijska imovina koja predstavlja dužničke obveze za svog izdavatelja, obveznice ili obveze koje tvrtke ili države izdaju kako bi se financirale.

Prava vlasnika obveznice

Vlasnik obveznice stječe sljedeća prava pri kupnji ili upisu obveznica ili dužničkih obveza.

  • Zaračunati ugovorenu kamatu na nominalnu vrijednost naslova.
  • Primite novac posuđen tvrtki u dogovorenim obrocima i uvjetima.

Ova prava možete zadržati sve dok imate vrijednosne papire u svom posjedu, odnosno dok ih ne prodate i unatoč neplaćanju ili stečaju tvrtke.

Za razliku od dioničara, koji su ortaci, vlasnik obveznice nije vlasnik društva koje izdaje dug samo zbog činjenice da posjeduje njegove obveznice ili obveze. Stoga ne stječe politička prava povezana s time što je dioničar.

Osim toga, vlasnik obveznice je među prvima po redu prvenstva plaćanja u slučaju likvidacije društva koje je izdalo dug, osim u slučaju subordiniranog duga. Ovisno o kreditnoj kvaliteti duga koji drži vlasnik obveznice, on će na navedenoj ljestvici zauzimati povoljnije ili manje mjesto.

Vlasnik obveznice može steći vrijednosne papire u novim izdanjima koja se izdaju na primarnim tržištima ili trgovanjem na sekundarnim tržištima, organiziranim ili neorganiziranim (OTC).

Sindikat vlasnika obveznica

Vlasnici obveznica su grupirani u sindikat, koji imenuje povjerenika koji njime predsjeda i koji je zadužen za brigu o interesima svojih članova. Njegova je funkcija djelovati kao sugovornik između vlasnika obveznica i društva izdavatelja radi postizanja povoljnih sporazuma za obje strane.

On je u svakom izdanju nužno konstituiran zakonom i svaki upisnik duga društva mora biti dio njega, prema zakonu o društvima kapitala.

Njegov rad podliježe internim propisima sindikata, a oni su pak podložni onome što je utvrđeno statutom akta o izdavanju obveznica.

Sindikat ima analogiju glavnoj skupštini dioničara, glavnoj skupštini vlasnika obveznica. Skupština je tijelo koje odlučuje u pitanjima koja utječu na zajedničke interese vlasnika obveznica.

Sindikat se rađa upisom matičnog dokumenta i raskida se s otplatom svih obveza.