Svrha osiguranja

Predmet osiguranja je ono što polica nastoji pokriti. Drugim riječima, to je ono što osiguravatelj planira nadoknaditi odštetom u slučaju štete.

Svrha osiguranja

Drugim riječima, predmet osiguranja je element koji se želi zaštititi, a njegova priroda varira ovisno o vrsti police na koju govorimo.

Važno je identificirati predmet osiguranja jer će o tome ovisiti i naknada na koju se osiguravatelj u slučaju odšteta obvezao ugovorom. Tako, na primjer, kuća nema istu zamjensku vrijednost kao automobil.

Isto tako, pri određivanju predmeta osiguranja jasno je koja su isključenja. Primjerice, ako je osiguranje od požara ono koje štiti dom, to ne uključuje štetu koju bi osiguranik mogao pretrpjeti svom zdravlju zbog iste štete.

Drugi način za razumijevanje predmeta osiguranja je kao naknada za ekonomsku štetu uzrokovanu određenim događajem. To, u okviru ugovora potpisanog između osiguravatelja i njegovog klijenta.

Svrha police toliko je važna za tržište osiguranja da na temelju nje nastaju različite kategorije, posebice dvije glavne, osobno osiguranje i osiguranje imovine. Potonji su, na primjer, osigurani za pokretnu ili nepokretnu imovinu koja može pretrpjeti eventualnu štetu.

Primjeri predmeta osiguranja

Neki primjeri objekata osiguranja su:

  • U slučaju osobnog osiguranja to je sam pojedinac. Tako su obuhvaćene različite okolnosti koje bi mogle utjecati na to kao što su nesreća, bolest ili nezaposlenost.
  • U osiguranju imovine, kao što je već spomenuto, zaštićeni objekt je imovina. Na primjer, u osiguranju vozila to bi bio automobil, dok bi u osiguranju kuće to bio dom.
  • Za policu odgovornosti predmet osiguranja odgovarao bi posljedicama nemara. To može biti, na primjer, profesionalno osiguranje koje pokriva slučaj neuspjeha u obavljanju posla. Ove greške mogu uzrokovati eventualnu tužbu protiv radnika.