Javna uprava

Javna uprava obuhvaća sva tijela javnog sektora formirana za obavljanje poslova upravljanja i upravljanja organizacijama, institucijama i agencijama države. Javna uprava ispunjava temeljnu funkciju, ta … Pročitaj više

Procesno upravljanje

Upravljanje procesima je pristup koji smatra da je organizacija mreža povezanih i međusobno povezanih procesa. Dakle, to je način upravljanja organizacijom na temelju procesa koji … Pročitaj više

Upravljanje prema ciljevima

Upravljanje po ciljevima definira se kao poslovna strategija u kojoj svi zaposlenici i menadžeri poduzeća rade kako bi postigli prethodno predložene ciljeve. Općenito, poznat je … Pročitaj više

Moderna uprava

Suvremena uprava je proces primjene najboljih praksi temeljenih na novim praksama i pristupima koji omogućuju bolju prilagodbu promjenama koje se događaju u društvenom i gospodarskom … Pročitaj više

Mješovita administracija

Mješovita uprava je ona koja je zadužena za upravljanje i javnim i privatnim kapitalom. Uključuje sve one organizacije koje su pod jurisdikcijom javnog i privatnog … Pročitaj više

Administracija logistike

Upravljanje logistikom je skup operacija i strategija koje tvrtka mora implementirati. Ovo, kako biste učinkovito prenijeli svoju robu do krajnjeg kupca. Odnosno, kroz ovu vrstu … Pročitaj više

Financijska uprava

Financijski menadžment je disciplina koja se bavi upravljanjem financijskim resursima poduzeća, pazeći na njegovu profitabilnost i likvidnost. Financijski menadžment, naime, ima vrlo širok opseg djelovanja … Pročitaj više

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom je niz mehanizama koje organizacija ima kada je u pitanju učinkovito definiranje svojih procesa. Da bi se to postiglo, uzima se u obzir … Pročitaj više

Administracija prodaje

Administracija prodaje su svi postupci, odluke, radnje nadzora i kontrole, revizije i ocjenjivanja koje se odvijaju u poduzeću i koje su vezane uz prodajno poslovanje. … Pročitaj više

Upravljanje projektima

Upravljanje projektom je metodologija kojom je moguće učinkovito koristiti resurse koji su dostupni određenom projektu. Kroz upravljanje projektima moguće je upravljanje resursima koji se koriste … Pročitaj više

Operativna uprava

Operativni menadžment sastoji se od planiranja, usmjeravanja, organiziranja i kontrole proizvodnih procesa tvrtke u svrhu stvaranja vrijednosti. Na taj način, kroz ovu upravljačku aktivnost, odjel … Pročitaj više