Radnik

Radnik je pojedinac koji obavlja fizički rad u zamjenu za naknadu. Obično radi u industrijskim sredinama.

Radnik

Iako se ovaj pojam često poistovjećuje s generičkim konceptom radnika, konceptualno je radnik onaj koji svoje profesionalne funkcije obavlja ručno u industrijskom ili građevinskom području.

Općenito, profil radnika se odnosi na obavljanje fizičkih radnih aktivnosti i rukovanje industrijskim strojevima.

Profesionalne lokacije ovog profila bile bi uglavnom u tvornicama, objektima i zgradama, proizvodnim i industrijskim pogonima ili kemijskoj industriji.

Pojava ove figure povijesno je smještena u vrijeme rađanja moderne industrije, s prvom industrijskom revolucijom i socioekonomskim promjenama koje je ona za sobom povlačila.

U to vrijeme javlja se nova i veća potreba za radnim ljudima u novim tehnološkim i industrijskim sektorima koji su nastali u gradovima.

Karakteristike radnika

Uzimajući u obzir njegovu definiciju, svaki radnik ima neke značajne karakteristike koje definiraju njegov profesionalni profil:

  • Pojam radnika odnosi se na pojedince. Drugim riječima, u potpunosti su fizičke osobe.
  • Pružanje usluga od strane pojedinca mora se obavljati u punoljetnoj dobi i prema zakonskim propisima. Najčešći je da je uređen ugovorima o radu.
  • Svoj posao mogu obavljati ili za svoj račun u liku samozaposlene osobe ili kao zaposlenik kao plaćenik.
  • Obavljeni rad naplaćuje se u vidu plaće.
  • Obično je platni razred radnika jedan od najnižih u tvrtkama. Specijalizacija posla koji treba obaviti te obuka i kvalifikacija potrebna za to će se povećavati kako to radite.
  • Često postoje udruge koje brane svoje radne interese, poput sindikata.

Ideološki pristup profilu radnika

Profesionalni profil radnika poistovjećen je iz određenih ideoloških i ekonomskih perspektiva s profilom proletera.

Teorije poput socijalizma ili marksizma identificirale su radnika kao proleterskog radnika koji obrađuje sredstva za proizvodnju, čije je vlasništvo rezervirano za kapitalističku moć.

Njegovo udruživanje ili grupiranje oko radničke klase stajalo je kao jedan od stupova ovog tipa pristupa, naglašavajući stajalište Karla Marxa.

Alternativno, sa stajališta kapitalizma, radnik nije žrtva sustava eksploatacije elitne manjine ostalima, već slobodno nudi svoj status radnika uz uvažavanje plaće.