Privatni kapital

Privatni kapital je ona vrsta kapitala koju koriste privatni gospodarski subjekti kako bi razvili svoje gospodarske aktivnosti i na taj način ostvarili ekonomsku korist.

Privatni kapital

Unutar klasifikacije različitih vrsta postojećeg kapitala, privatni kapital ističe se kao onaj u kojemu njegovo vlasništvo pada na privatne agente. Na taj način vlasništvo privatnog kapitala pripada svim vrstama obitelji, ali i trgovačkim društvima. Oni koriste resurse koji čine ovaj kapital za postizanje ekonomskih povrata.

U tom smislu privatni kapital postaje instrument dostupan privatnom sektoru za generiranje dobiti, temeljene na određenim resursima.

Dakle, ovaj kapital olakšava razvoj velikog broja gospodarskih djelatnosti, kroz proizvodnju dobara i usluga. Odnosno, čini privatna ulaganja.

Karakteristike privatnog kapitala

Modalitet kapitala privatnog tipa ima neke karakteristike koje treba istaknuti:

  • Izvor ulaganja : Putem privatnog kapitala ulaganja se generiraju i poduzimaju u raznim poslovnim modelima.
  • Privatno podrijetlo : Ovaj kapital dolazi iz resursa obitelji i poduzeća, namijenjenih općoj vrijednosti.
  • Odnos s dugom : Često je izvor privatnog financiranja preuzimanje duga. Drugim riječima, privatni agenti primaju zajmove ili kredite kako bi svoja sredstva koristili za privatna ulaganja.
  • Generator poslovnog tkiva: Obično je privatni kapital najprisutniji u različitim gospodarstvima zemalja. To dovodi do stvaranja radnih mjesta i većine poduzeća u gospodarstvu, pokrivajući većinu gospodarskih sektora.

Primjeri privatnog kapitala

Slijedeći koncept vlasništva, kapital privatne prirode obuhvaća sav onaj skup kapitala koji pripada agentima koji su dio privatne sfere.

To pretpostavlja da postoji velika raznolikost primjera u svakodnevnom gospodarstvu. To bi se kretalo od industrijskih strojeva lokalne tvrtke do slikovne zbirke pojedinca.

U računovodstvenom smislu, temeljni kapital je privatni primjer doprinosa koje izvorno daju partneri prilikom osnivanja trgovačkog društva. To mogu biti i u novcu i u naturi.