Pravilni i nepravilni razlomci

Pravi i nepravilni razlomci su one kategorije razlomaka koje proizlaze iz razvrstavanja na temelju toga koja je komponenta veća, ako je brojnik ili nazivnik.

Pravilni i nepravilni razlomci

Razlomak je onaj kod kojeg je brojnik veći od nazivnika, dok se u nepravilnom razlomku događa suprotno, brojnik je manji od nazivnika.

Zapamtite da je razlomak podjela između dva broja. One su podijeljene vodoravnom ili kosom linijom, pri čemu je gornji broj brojnik, dok se donji naziva nazivnik.

Vlastiti razlomci
Pravilni razlomci
Slika 478
Nepravilni razlomci

Razlike između pravih i nepravilnih razlomaka

Glavne razlike između pravilnih i nepravilnih razlomaka su sljedeće:

  • U apsolutnom smislu, pravi razlomak je ekvivalentan broju između nule i jedinice. Nasuprot tome, nepravilan razlomak jednak je broju većem od jedan.
Generiranje razlomka
Slika 488
  • Za razliku od pravilnog razlomka, nepravilni se može izraziti kao mješoviti razlomak, odnosno kao onaj koji ima mješovitu i razlomku.
Slika 494
  • Pravilni razlomci se koriste za predstavljanje dijela cjeline koji je podijeljen na manje dijelove. Na primjer, 1/3 ceste od 30 kilometara jednaka je 10 kilometara ceste. Umjesto toga, nepravilni razlomak se koristi kada imamo više od jedne jedinice dobra ili proizvoda (djeljivo). Na primjer, pretpostavimo da imamo tri sportska terena koja su podijeljena u četiri sektora (jednake veličine) i želimo naznačiti da će se jedna i pol staza koristiti za određeni događaj. To bi bilo jednako kao da će postojati šest od dvanaest sektora koji su dobiveni podjelom staza na četiri. To je jednako kao da će 6/4 (ekvivalentno 1,5) staze biti zauzeto za događaj.

S obzirom na te razlike, također je vrijedno reći da su i pravi i nepravilni razlomci djeljivi. To jest, oni su pojednostavljivi sve dok ne postanu nesvodljivi razlomak gdje brojnik i nazivnik nemaju zajedničke djelitelje.

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je da je inverzni razlomak nepravilnog razlomka pravi razlomak, a isto vrijedi i u suprotnom smislu.