Porezna obveza

Porezna obveza je svaka obveza koja nastaje kao posljedica potrebe plaćanja poreza za uzdržavanje državnih troškova.

Porezna obveza

Kao posljedica obveze plaćanja poreza nastaju obveze između poreznih obveznika i Uprave. To znači da postoji odnos između poreznog obveznika i Uprave, te je stoga država nadležna tražiti plaćanje poreza. Cilj plaćanja poreza je da porezni obveznik, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima, snosi potrebne troškove za održavanje struktura i institucija države.

Nepoštivanje poreznih obveza nosi odgovarajuću poreznu kaznu.

Porezne obveze mogu se podijeliti na materijalne i formalne.

Elementi poreznih obveza

 • Aktivni subjekt : To je onaj koji traži plaćanje poreza (Uprava).
 • Porezni obveznik : To su oni koji su dužni plaćati danak.
 • Porezni obveznik : Svi koji se pridržavaju plaćanja porezne obveze.
 • Oporezivi događaj : Okolnosti koje stvaraju obvezu plaćanja poreza.
 • Porezna osnovica : Iznos na koji se obračunava porez.
 • Porezna stopa: Postotak koji se primjenjuje na poreznu osnovicu za izračun porezne obveze.
 • Porezna kvota : Iznos koji porezni obveznik mora platiti za plaćanje poreza.

Materijalne porezne obveze

 • Glavna porezna obveza : Sastoji se od plaćanja porezne kvote. Ako dođe do oporezivog događaja, porez se mora platiti, osim ako ne nastupi jedan od slučajeva izuzeća utvrđenih zakonom.
 • Obveze između pojedinaca koje proizlaze iz poreza : nastaju kao rezultat porezne olakšice između poreznih obveznika.
 • Obveza plaćanja na račun : uključuje uplatu Poreznoj upravi. Iznosi porezne kvote predujmljuju se prije nastupanja oporezivog događaja.
 • Dopunske porezne obveze : To su obveze učiniti ili ne učiniti.

Formalne porezne obveze

Riječ je o obvezama koje nameću zakonodavstvo prilikom provođenja postupaka i poreznih potraživanja.