Pakt o stabilnosti i rastu

Pakt o stabilnosti i rastu skup je pravila koja se provode u Europskoj uniji (EU). Njegov je cilj spriječiti negativne posljedice određenih gospodarskih politika, uglavnom u fiskalnom području.

Pakt o stabilnosti i rastu

Općenito, pravila ovog pakta imaju za cilj spriječiti da javni proračuni dođu u prekomjerne deficite. Osim toga, namjerava se da javni dug ne predstavlja veliko opterećenje za državu.

Ciljevi Pakta o stabilnosti i rastu

Među ciljevima pakta su:

  • Članice EU svake tri godine preispituju svoje srednjoročne proračunske ciljeve. Iako vlada to može učiniti češće ako je zemlja suočena sa strukturnom reformom s velikim utjecajem na javne financije.
  • Uspostavljeno je mjerilo za potrošnju. Prema ovom pokazatelju, povećanja javne potrošnje koja nadilaze srednjoročnu potencijalnu stopu gospodarskog rasta zemlje moraju se podudarati s mjerama koje riznici omogućuju povećanje prihoda.
  • Europska komisija daje savjete vladama EU kako bi mogle ispuniti svoje srednjoročne ciljeve.

Povijest pakta

Pakt o stabilnosti i rastu sastoji se od rezolucije Europskog vijeća (usvojene 1997.) i dvije uredbe Vijeća od 7. srpnja 1997. godine. Jedna od njih se odnosila na nadzor proračuna, a druga koja detaljno opisuje primjenu prekomjernih deficiti.

Ova dva pravilnika izmijenjena su 2005. godine, nakon rasprava o njihovoj provedbi. Zatim, s gospodarskom i financijskom krizom 2008. godine, otkriveni su nedostaci koji su doveli do ponovnog promišljanja postojećeg regulatornog okvira.

Tako je EU ojačala svoje gospodarsko upravljanje kroz osam uredbi i međunarodni ugovor. Među njima se ističu sljedeće:

  • Ugrađen je sveobuhvatniji sustav praćenja kako bi se na vrijeme otkrili problemi kao što su mjehurići s nekretninama ili smanjena konkurentnost.
  • Dogovoren je novi kontrolni ciklus za eurozonu s predstavljanjem nacrta proračunskih planova zemalja svake jeseni Europskoj komisiji. Iako je iznimka napravljena za nacije koje imaju programe makroekonomske prilagodbe.
  • Potpisan je Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju iz 2012. ("proračunski pakt") kojim su uvedene strože fiskalne mjere od izvornog Pakta o stabilnosti i rastu.

Nadalje, Europska komisija je u siječnju 2015. objavila smjernice za provedbu postojećih pravila u okviru Pakta o stabilnosti i rastu.