NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization) je međunarodna vojna organizacija sastavljena od različitih država s ciljem uspostavljanja zajedničke zajedničke obrane. NATO je rođen 4. travnja 1949. … Pročitaj više

Ostracizam

Ostracizam se odnosi na osudu progonstva koju su pretrpjeli oni ljudi koji se nisu smatrali dobroćudnim za demokraciju antičke Grčke. Općenito govoreći, ostrakizam se odnosi … Pročitaj više

Tehnički oscilator

Tehnički oscilator je indikator tržišta dionica koji pomaže u predviđanju kretanja imovine kojom se trguje i na organiziranom i na neorganiziranom tržištu. Tehnički oscilatori se … Pročitaj više

McClellan oscilator

McClellan oscilator je tehnički pokazatelj širine tržišta na temelju pokretnih prosjeka. McClellanov oscilator se izračunava na liniji vod/pad. Na temelju toga izračunava dva pomična prosjeka … Pročitaj više

Gator oscilator

Gator Oscilator, na engleskom Gator Oscillator, tehnički je indikator koji je razvio Bill Williams koji se koristi za proučavanje trendova dionica i nadopunjuje indikator Aligatora … Pročitaj više

Sjajan oscilator (odlično)

Amazing Oscilator, također poznat kao Awesome Oscilator, tehnički je indikator koji je razvio Bill Williams za mjerenje snage trenda dionica. Drugim riječima, Awesome oscilator nam … Pročitaj više

Ortocentar trokuta

Ortocentar je sjecište triju visina trokuta, koji se mogu naći unutar ili izvan figure. Treba imati na umu da je visina trokuta onaj segment koji … Pročitaj više

Zlato

Zlato se smatra jednim od glavnih plemenitih metala. To je mekani metal zlatne boje, koji ima bezbroj primjena, od industrije nakita do industrije elektroničke industrije, … Pročitaj više

Porijeklo socijalizma

Tradicionalno, socijalizam je doktrina koja zahtijeva zamjenu privatnog vlasništva za kolektivno vlasništvo u sredstvima za proizvodnju, razmjenu i distribuciju; na isti način poziva na jednaku … Pročitaj više

Postanak kapitalizma

Kapitalizam je ekonomski sustav u kojem pojedinci i poduzeća provode proizvodnju i razmjenu dobara i usluga putem transakcija koje uključuju cijene i slobodna tržišta regulirana … Pročitaj više

Porijeklo riječi bankrot

Podrijetlo riječi bankrot seže u 15. stoljeće u Italiji. S etimološkog stajališta dolazi od spoja dviju riječi latinskog porijekla: «bancus» (banka) i «ruptus» (razbijen). Riječ … Pročitaj više