Heteroskedastičnost

Heteroscedastičnost je, u statistici, kada pogreške nisu konstantne u cijelom uzorku. Izraz je suprotan homoskedastičnosti. Drugim riječima, u modelima linearne regresije kaže se da postoji … Pročitaj više

Nasljedstvo

Nasljeđe je skup imovine, prava ili obveza koji se prenose s vlasnika ili stvoritelja na druge pojedince koji se smatraju legitimnim nasljednicima ili onim dobrovoljcima … Pročitaj više

Nasljednik

Nasljednik je osoba koja zamjenjuje umrlog u trenutku smrti u njegovim pravima, imovini i obvezama. Nasljednik je osoba određena da zamijeni pokojnika, da bi se … Pročitaj više

Naslijediti

Nasljeđivanje je čin nasljeđivanja neke osobe u njenoj imovini, pravima i obvezama samom činjenicom njezine smrti. Dakle, koji je smisao nasljeđivanja? Nasljeđivanje je činjenica da … Pročitaj više

Herbert Spencer

Herbert Spencer živio je u 19. stoljeću. Iako tehnički obučen, bavio se svim vrstama disciplina, kako prirodnih tako i društvenih znanosti. Pobornik socijaldarvinizma i nepokolebljivi … Pročitaj više

Sedmerokut

Heptagon je geometrijski lik kojeg čini sedam strana, osim što ima sedam vrhova i sedam unutarnjih kutova. To jest, sedmerokut je mnogokut veće složenosti od … Pročitaj više

Heptaedar

Heptaedar je poliedar sastavljen od sedam strana, koje su poligoni sa šest strana ili manje svaki. Drugim riječima, heptaedar je trodimenzionalni lik sastavljen od nekoliko … Pročitaj više

Hedge fond

Hedge fond, također poznat kao hedge fond ili hedge fond, alternativno je investicijsko sredstvo ili hedge fond u kojem menadžeri donose odluke o ulaganju uz … Pročitaj više

Pravna činjenica

Pravna činjenica je ponašanje osobe ili djelo prirode koje ima pravne posljedice na određenom području. Prilikom ponašanja, osoba može činiti pravni čin bez znanja o … Pročitaj više

Oporezivi događaj

Oporezivi događaj je situacija koja proizlazi iz nastanka porezne obveze. Za svaki porez postoje zakonom utvrđeni proračuni i svaki od njih se rađa s oporezivim … Pročitaj više

Ekonomska činjenica

Ekonomski događaj, koji se također naziva ekonomski fenomen, je manifestacija u stvarnosti događaja s utjecajem na gospodarstvo nekog teritorija. Kada govorimo o fenomenima, mislimo na … Pročitaj više

Računovodstvena činjenica

Računovodstveni događaj je svaka transakcija koja utječe na ekonomsko-financijsku situaciju poduzeća. Računovodstveni događaj je onda sva ona operacija koja proizlazi iz djelatnosti poduzeća koja se … Pročitaj više