Međunarodna organizacija rada (ILO)

Međunarodna organizacija rada (ILO) ovisno je tijelo Ujedinjenih naroda (UN). Radi se o pitanjima vezanim za rad i radne odnose. Nastao je 1919. godine, kao posljedica Versailleskog ugovora i s ciljem promicanja dostojanstvenog rada.

Međunarodna organizacija rada (ILO)

Okupljajući radnike, vlade i poslodavce, MOR uspostavlja radne propise radi dostojnog zapošljavanja. Dakle, filozofija MOR-a pretpostavlja da će se uz pristojna radna mjesta postići ekonomski prosperitet i društveni mir.

Glavni ciljevi Međunarodne organizacije rada (ILO)

Glavni ciljevi koje je ILO postavio za sebe pokrivaju četiri područja djelovanja:

  • Promicati poštivanje radnih propisa i prava radnika.
  • Borba za pristojne plaće radnika.
  • Veća socijalna zaštita radnika.
  • Promicati dijalog i pregovore između vlada, poslodavaca i radnika.

Kako bi pokušao ostvariti te ciljeve, MOR uspostavlja radne propise, priprema programe na međunarodnoj razini, s ciljem jačanja temeljnih prava i socijalnih i radnih uvjeta, te promiče tehničku suradnju u pitanjima rada na međunarodnoj razini.

Kako radi ILO

ILO je definirana kao tripartitna organizacija, budući da uključuje poslodavce, vlade država članica i radnike. Njegova je funkcija podržati dijalog između poslodavaca i sindikata o socijalnoj i ekonomskoj politici.

Interna struktura MOR-a je sljedeća:

  • Međunarodna konferencija rada : Osim što će biti tijelo koje odlučuje o propisima o radu, služit će i kao tijelo za raspravu o socijalnim i radnim pitanjima. Također se bavi odobravanjem proračuna ILO-a.
  • Upravni odbor : Ima izvršnu vlast. Drugim riječima, provodi programe MOR-a i brine se o proračunskim aspektima organizacije.
  • Međunarodni ured rada : To je nadzorno tijelo. Nadležna je za kontrolne funkcije Upravnog odbora.

Treba napomenuti da će rad Upravnog odbora savjetovati povjerenstva koja imaju stručnjake koje doprinose poslodavci, vlade i sindikalne organizacije.

S druge strane, povremeno se održavaju sastanci zemalja članica MOR-a kako bi se obradila najvažnija radna i socijalna pitanja.

Koja su područja djelovanja MOR-a?

Da bi međunarodni standardi MOR-a stupili na snagu, postoji sustav nadzora i kontrole. Drugim riječima, MOR osigurava poštivanje potpisanih konvencija.

U tu svrhu organizacija redovito prati način na koji se sporazumi primjenjuju i ukazuje na to u kojim bi se područjima mogao poboljšati. Nadalje, ILO može pružiti savjete državama članicama.

Razvojna suradnja još je jedno od glavnih područja djelovanja MOR-a. U tu svrhu, ILO promiče programe koji su posvećeni dostojnom zapošljavanju. U njima se traži predanost poslodavaca, vlada i radnika, kako bi se uključili.

Ukratko, radi se o provođenju politika koje omogućuju održivi razvoj i koje se ujedno pretvaraju u dostojanstven rad.

Program i proračun MOR-a

Program i proračun ILO-a mora odobriti Međunarodna konferencija rada svake dvije godine.

Dakle, programom i proračunom postavljeni su ciljevi koji se trebaju postići za dvije godine, sredstva koja će biti dodijeljena za njihovo postizanje, uz odobrenje troškova koji se smatraju relevantnim.

Ali odakle ILO-u sredstva?

Uglavnom, na tri načina:

  • Kroz razmjerne doprinose zemalja koje ga čine.
  • Kroz dobrovoljne priloge glavnih partnera.
  • Doprinosi javnih agencija, financijskih institucija i agencija koje ovise o UN-u.