Klasna svijest

Klasna svijest je, prema marksizmu, element s kojim su pojedinci svjesni pripadnosti određenoj društvenoj klasi i u skladu s tim mogu djelovati društveno u obrani svojih interesa.

Klasna svijest

Klasna svijest je postulat marksističkog proučavanja ekonomije i društva koji daje pojedincu, koji proleterskom pojedincu daje oruđe da se organizira u proletersku radničku klasu i bori se protiv eksploatacije koju trpi kapitalistička buržoaska klasa.

Prema ovoj komunističkoj i marksističkoj pretpostavci, klasna svijest sprječava otuđenje pojedinca. Budući da je u stanju razumjeti svoju situaciju kao potlačeni radnik i može djelovati u skladu s time otkrivajući se.

Na taj način, zahvaljujući toj klasnoj svijesti, svaka osoba ima mogućnost prepoznati sebe kao dio određene socioekonomske hijerarhije. Prema marksizmu, to se događa na dva načina:

  • Vi ste pripadnik buržoaske i kapitalističke klase koja posjeduje državna sredstva za proizvodnju
  • Ili ste dio radničke klase ili proletarijata.

Mogućnosti koje otvara klasna svijest

Razumijevanje da postoji antagonistički i suprotan odnos između buržoazije i proletarijata je primarna ideja za stvaranje klasne svijesti. Naprotiv, i kao što je već naznačeno, došlo bi do otuđenja od društva da nije moguće uspostaviti ovu diferencijaciju između buržoaskih i proleterskih klasa na dnevnoj bazi.

Na taj način radnička klasa ima, prema tvrdnjama Karla Marxa, obvezu prepoznati sebe kao takvu i težiti klasnoj borbi i, konačno, diktaturi proletarijata.

U tom smislu može se definirati da je klasna svijest temelj naknadne radničke revolucije proletarijata. To je tako jer je prvi korak za to izbjeći otuđenje i dobiti samoprepoznavanje ili samopotvrđivanje kao klasa potlačena kapitalističkim sustavom.