Klasna borba

Klasna borba je koncept koji pripada socijalizmu, koji je njegova teorijska osnova. Utvrđuje da je njegovo postojanje nužno, stavljajući kao antagonističke stranke radničku ili radničku klasu i kapitalističku buržoaziju.

Klasna borba

Načelo klasne borbe u društvu ili ekonomiji je kamen temeljac razumijevanja ili proučavanja stvarnosti koje provode socijalističke, marksističke i komunističke teorije.

Postojanje određene napetosti ili sukoba između različitih društvenih klasa (proletarijat protiv kapitalističke buržoazije) pretpostavlja dovoljan razlog za reorganizaciju države sa socijalizmom kao osi i izjednačavanje svakog pojedinca s državom.

Razredna borba 3

Povijesno poimanje klasne borbe

Iako je ovaj koncept izrazito socijalistički i široko razvijen u teorijama Marxa ili Engelsa, u njima se ističe da je povijesno klasna borba postojala mnogo prije pojave kapitalističkog društva kao rezultat industrijalizacije.

Stoga se fenomeni poput ropstva ili postojanja feudalnih režima s odgovarajućim vazalima ili pučanima shvaćaju kao jasni primjeri postojanja nejednakosti u različitim društvima tijekom vremena.

Pritom treba spomenuti da postoje različite vizije i koncepcije o klasnoj borbi. Tako možemo pronaći anarhističku, konzervativnu i marksističku viziju. Od anarhističke koncepcije, klasna se borba temeljila na podrijetlu pojma koji je skovao Nicholas Machiavelli. Konzervativna vizija sa svoje strane nije obilježena niti jednim povijesnim momentom, jer se u njoj temelji ideja da se najsiromašniji slojevi nastoje obogatiti i promijeniti svoj društveni status. Konačno, marksistička vizija jasno je obilježena radom Karla Marxa, koji uspostavlja vlastitu viziju subjekta.

Ciljevi klasne borbe

Sa socijalističkog teorijskog stajališta, postojanje klasne borbe pretpostavlja postizanje određenih ciljeva:

  • Društveni, politički i ekonomski napredak može se postići samo klasnom borbom i postizanjem (u konačnom stanju) diktature proletarijata.
  • Potrebno je antagonističke elemente staviti u krajnosti: proletarijat koji nudi svoju sposobnost za rad protiv buržoaske klase koja posjeduje faktore proizvodnje na određenom mjestu i zapošljava one prve.
  • Jedini način da se ukine borba je uspostavljanje egalitarnog i besklasnog društva. Za socijalizam govorimo o diktaturi proletarijata putem revolucije.
  • Neophodan korak prije tog cilja bio bi razvoj odgovarajuće klasne svijesti.