Faze u životnom ciklusu proizvoda

Faze životnog ciklusa proizvoda su faze kroz koje proizvod prolazi i koji prati normalan životni ciklus, od ulaska na tržište do napuštanja.

Faze u životnom ciklusu proizvoda

Tipično, proizvod koji prati normalan životni ciklus prolazi kroz četiri faze. Počevši od uvođenja, nastavljajući s rastom, zatim idemo do zrelosti i završavamo padom proizvoda.

Očito, svaka faza ima različite karakteristike i u svakoj fazi tvrtka mora primijeniti različitu strategiju marketing miksa. Voditi računa o potrebama svake faze i uzeti u obzir različite situacije.

No, treba pojasniti da svi proizvodi ne prate normalan životni ciklus, možemo spomenuti, primjerice, proizvode rane smrti, koji samo ulaze na tržište i propadaju; pa se tako mogu prikazati i drugi slučajevi.

Faze životnog ciklusa proizvoda
Faze u životnom ciklusu proizvoda

Glavne faze životnog ciklusa proizvoda

Glavne faze životnog ciklusa proizvoda koji slijedi normalan životni ciklus su:

1. Uvodna faza

Za početak, uvođenje se događa kada je proizvod lansiran na tržište. Budući da proizvod nije poznat, ostvaruje vrlo malo prodaje. Ali kako ciljno tržište počinje učiti o svojim prednostima, prodaja počinje lagano rasti.

Bez sumnje je to vrlo rizična faza, jer se ne zna kakav će biti odgovor tržišta na proizvod.

Marketinški miks tijekom uvoda

 • Proizvod: Proizvod je podložan promjenama, zbog odgovora i zahtjeva tržišta.
 • Cijena: Cijenu određuje tvrtka. Koji može odlučiti postaviti nisku cijenu nakon strategije prodora na tržište ili visoku cijenu nakon strategije skimminga. Određivanje cijene ovisit će o prednostima i razlikama koje proizvod predstavlja u odnosu na konkurenciju.
 • Komunikacija: komunikacijske poruke moraju biti informativne, najprije da bi se doznalo da proizvod postoji. Zatim objaviti karakteristike i atribute koji ga čine drugačijim od ostalih konkurentskih proizvoda.
 • Distribucija: Distribucija mora biti ograničena ili specijalizirana u određenim točkama, jer se ne zna točno kako će se potražnja ponašati.

Kao rezultat toga, u ovoj fazi najvažniji element marketinške strategije bit će komunikacija, jer ako ljudi ne saznaju za postojanje proizvoda, uvođenje će ići izravno u propast.

2. Rast

Općenito, u ovoj fazi tržište je već upoznato s proizvodom i dolazi do povećanja prodaje, jer ga ljudi žele isprobati. Rast generira dobar iznos prihoda, ali proizvod ipak treba veliku marketinšku podršku.

Marketing miks tijekom rasta

 • Proizvod: Tvrtka nastoji dodati tehnička poboljšanja proizvodu kako bi postigla prednost u razlikovanju.
 • Cijena: Cijenu i dalje može kontrolirati tvrtka, ali je mora prilagoditi cijenama kojima konkurencija upravlja.
 • Komunikacija: Komunikacija se usredotočuje na to da se razlike proizvoda upoznaju s konkurencijom.
 • Distribucija: Distribucija se mijenja iz ekskluzivne u intenzivnu, jer je već zahtijeva veći broj ljudi.

Doista, u ovoj fazi najvažnija marketinška strategija je proizvod. Jer ako ljudi isprobaju proizvod, a proizvod ne odgovori na pogodnosti koje se nude u komunikacijskim porukama, proizvod neće imati povrat i neće dospjeti.

3. Stadij zrelosti

Naravno, u zrelosti većina ljudi koji čine tržište već je isprobala proizvod i dolazi do povrata. U ovoj fazi proizvod ostvaruje najvišu razinu profita, jer se otkup događa automatski, bez potrebe puno marketinške podrške. Jedini problem je što imate puno konkurenata.

Marketing miks tijekom zrelosti

 • Proizvod: Proizvod je spreman i nema promjena na njemu.
 • Cijena: Poduzeće više nema kontrolu nad cijenom, budući da se sada cijena formira u uvjetima tržišnog natjecanja.
 • Komunikacija: komunikacijska poruka usredotočuje se na razlike proizvoda, tako da je potrošaču lako identificirati proizvod u odnosu na konkurenciju.
 • Distribucija: Intenzivna distribucija postaje ekstenzivna, kako bi se postigla veća pokrivenost tržišta.

Posljedično, najvažniji element miksa tijekom zrelosti je cijena proizvoda, jer zbog velike konkurencije koja postoji na tržištu samo atraktivna cijena tjera potrošača da odabere proizvod.

4. Faza opadanja

U fazi pada, proizvod napušta tržište, jer tvrtka smatra da ga više nije isplativo plasirati na tržište. Zato nastoji izaći iz sve postojeće ravnoteže proizvoda

Marketing miks tijekom pada

 • Proizvod: Proizvod više nije bitan, jer više nema nikakvih modifikacija i tvrtka želi samo izaći iz zadnje zalihe.
 • Cijena: Kako je cilj da proizvod nestane, postupa se s niskim cijenama, dajući dodatni popusti i promocije kako bi se stimulirala kupnja.
 • Komunikacija: Komunikacija se koristi za podršku promocijama koje je tvrtka pokrenula kako bi se riješila proizvoda na zalihama.
 • Distribucija: Distribucija je i dalje opsežna i malo-pomalo je ograničena na nekoliko distributera koji i dalje prodaju proizvod.
Faze jezgrene strategije životnog ciklusa proizvoda
Faze u životnom ciklusu proizvoda
Važne strategije

Zaključno ćemo naznačiti da je za tvrtke važno prepoznati i identificirati svaku od faza životnog ciklusa svojih proizvoda, jer u svakoj fazi moraju donositi odluke i primjenjivati ​​različite marketinške strategije. Te odluke i strategije moraju se prilagoditi svakoj fazi i pomoći u prevladavanju izazova i izazova koji se javljaju u svakoj specifičnoj fazi. Omogućuje maksimiziranje marketinških napora i postizanje najboljih rezultata.