Ekonomska situacija

Ekonomska konjunktura je zajednička ekonomska situacija koju dano gospodarstvo pokazuje u danom trenutku. Drugim riječima, trenutna situacija kroz koju prolazi gospodarstvo, kao i njezini budući izgledi.

Ekonomska situacija

Ekonomska situacija, u tom smislu, je gospodarska situacija koju dato gospodarstvo pokazuje u datom trenutku kao cjelini.

Dakle, trenutna situacija kroz koju ovo gospodarstvo prolazi, pokazuje ono što se obično naziva ekonomskim izgledima. Konjunktura, drugim riječima, odražava trenutno stanje gospodarstva. Država koja se može mijenjati djelovanjem različitih socioekonomskih agenata, što dovodi do novih konjunkturnih scenarija.

Dakle, data je konjunktura za socioekonomske subjekte, kao i evoluciju ekonomskih varijabli koje čine gospodarstvo. Varijable kao što su ponuda, potražnja, kamatna stopa, kao i druge relevantne varijable.

Razlika između ekonomske situacije i strukture

Ekonomska situacija i struktura su dva pojma koja se odnose na slične stvari, ali predstavljaju suprotnost jedna drugoj. Odnosno, ekonomska situacija i struktura su dvije vrste situacija koje gospodarstvo može predstaviti. Odnosno, kada govorimo o ekonomskim situacijama, možemo reći da je situacija privremena ili strukturna, misleći na veličinu i temporalnost stvari.

U tom smislu, gospodarska situacija, kao što smo rekli, je ukupna ekonomska situacija koju dato gospodarstvo pokazuje u datom trenutku. Drugim riječima, kratkoročna situacija koja pokazuje sadašnji scenarij danog gospodarstva.

Dok je, s druge strane, gospodarska struktura stanje koje predstavlja gospodarstvo i koje se ne može mijenjati u kratkom roku. Drugim riječima, situacije koje ekonomija predstavlja dugoročno, s kojima se mora suočiti tijekom vremena, ne pokazujući privremenu prirodu koju situacija predstavlja.

Općenito, konjunktura se obično odnosi na specifičnu situaciju koju predstavlja gospodarstvo. Dok se, s druge strane, struktura odnosi na dugoročnu strukturu gospodarstva.

Glavni pokazatelji ekonomske situacije

Za mjerenje stanja kroz koje prolazi gospodarstvo, postoji niz pokazatelja koje nazivamo indikatorima ekonomske situacije. U tom smislu, oni nam pomažu da kontroliramo trenutnu situaciju kroz koju prolazi gospodarstvo, kao i da znamo stanje situacije.

Među glavnim pokazateljima ekonomske situacije su:

  • Indeks cijena.
  • plaće
  • Proizvodnja.
  • Posao.
  • Inozemna trgovina.
  • Potrošnja kućanstva.
  • Narudžbe tvrtke.

Iako postoji mnogo pokazatelja ekonomske situacije, oni su najčešće najčešće korišteni. Neki pokazatelji koji nam omogućuju procjenu ponašanja gospodarstva neke zemlje u određenom razdoblju, u konjunkturnom scenariju.

Iako je istina da neki od njih mogu predstavljati privremene probleme. Primjerice, u odnosu na nezaposlenost možemo govoriti o različitim vrstama nezaposlenosti. Među njima je i strukturna nezaposlenost.

Učinci ekonomske politike

Kao i kod ekonomske strukture, ekonomska situacija može biti promjenjiva, promjenjiva prije djelovanja različitih društveno-ekonomskih agenata. U tom smislu gospodarska situacija predstavlja veću mogućnost promjena, budući da je riječ o prolaznijem scenariju od, naprotiv, onoga što ga predstavlja gospodarska struktura. Iz tog razloga utjecaj ekonomske politike igra temeljnu ulogu u ovom pitanju.

Dakle, ekonomska politika, kojom upravljaju političari na određenom teritoriju, je alat za upravljanje gospodarskom situacijom. Ovisno o akcijama koje se provode, one će imati veći ili manji utjecaj na stanje u zemlji.

Stoga je potrebno da, kada situacija nije povoljna za aktere koji koegzistiraju u gospodarstvu, ekonomska politika, dobro primijenjena, pokuša modificirati scenarij, proizvodeći konvergenciju prema povoljnijim scenarijima koji omogućuju veći gospodarski rast i daljnji razvoj. .

Primjer ekonomske situacije

Da damo primjer ekonomske situacije, najbolji pokazatelj za to je zaposlenost. Zaposlenost je pokazatelj koji pati od velike sezone. Drugim riječima, postoje konjunkturni scenariji u kojima se varijabla zaposlenosti ponaša na ovaj ili onaj način.

U tom smislu, sektor turizma, s visokom stopom privremenih zapošljavanja, je sektor koji ima tendenciju generiranja zapošljavanja kada postoji velika potražnja kao što je ona tijekom ljetnog razdoblja. U tom smislu, ljeto i varijacije u zaposlenosti (naviše) dobar su primjer situacije. Pa, zahvaljujući ljetu, dolazi do povećanja zapošljavanja kadrova, ali i veće potrošnje.

Kako smo to učinili, Božić je još jedan scenarij koji vrlo dobro predstavlja konjukturni scenarij. S obzirom na datume, u mjesecu prosincu dolazi do povećanja zapošljavanja, što omogućuje da se zbog situacije smanji broj nezaposlenih na području.