Dobit

Profit je pojam koji se odnosi na to kada postoji ekonomska korist, dobit ili, riječima Karla Marxa, kapitalna dobit. Sve to, čemu prethodi kontrola proizvodnje ili distribucije usluge ili dobra.

Dobit

Dobit se odnosi na situaciju koja nastaje kada osoba nakon obavljanja određene gospodarske djelatnosti ostvaruje dodatnu korist. Ova korist je poznata kao profit.

Dakle, profit je jedno od glavnih pravila kapitalizma, budući da uspostavlja sustav kroz koji se kroz profit stvara interes i privatni poticaj ljudi. To je zato što tržišta, kao i države, moraju jamčiti korištenje prava na privatno vlasništvo i prava eksploatacije. Sve to odgovara odgovarajućem porezu za ostvarenje navedene dobiti.

Profitni duh

Kaže se da je gospodarska djelatnost za profit kada se iskorištavanje dobra ili usluge provodi radi dobivanja ekonomskog povrata. To jest, kada osoba izvršava zadatak kako bi za to ostvarila financijsku korist. To je ono što znamo kao motiv profita.

Važno je to istaknuti, budući da mnoge zaklade i organizacije, poput nevladinih organizacija, obavljaju gospodarsku djelatnost, ali nisu za profit. To znači da oni za to ne ostvaruju profit, jer to rade bez vlastite ekonomske svrhe.

Gubitak dobiti

Gubitak dobiti je imovinska šteta nastala zbog izostanka dobiti, zbog protupravne radnje, štete treće osobe ili kršenja ugovora.

Kada se osoba mora pridržavati ugovora, a njegovo kršenje povlači gubitak koristi za drugu stranu, kaže se da postoji situacija izgubljene dobiti.

Ova situacija je zakonom kažnjiva. Na taj način uzrok štete dužan je odgovarati naknadi oštećenoj osobi. Na taj način mu odgovara za štetu i gubitke dok se učinjena šteta ne popravi.