Disruptivna inovacija

Disruptivna inovacija je ona koja utječe na određenu industriju uzrokujući drastične i radikalne promjene zbog kojih određeni proizvodi ili usluge nestaju s tržišta.

Disruptivna inovacija

S jedne strane, disruptivna inovacija može se pojaviti kada tvrtka uđe na tržište i počne generirati jednostavna i jasna rješenja, ali koja čak može istisnuti tvrtke koje održavaju vodeću poziciju na tržištu.

Prije svega, inovacije se mogu pojaviti u proizvodima, procesima ili istovremeno u proizvodima i procesima. Stoga tvrtke koje primjenjuju disruptivne inovacije generiraju postupne promjene u svojim proizvodima i procesima.

Osim toga, to uzrokuje pomicanje proizvoda lidera na tržištu, mijenjajući ukuse i sklonosti potrošača. Koji mijenjaju svoje preferencije za nove proizvode.

Vrste disruptivnih inovacija

Vrste disruptivnih inovacija su:

1. Disruptivne inovacije niske razine

Prvo, low-end pristup temelji se na hvatanju preferencija manje zahtjevnih kupaca na određenom tržištu. Tvrtka im predstavlja nove ponude proizvoda koji su jeftiniji i slabije kvalitete.

Nadalje, to se može dogoditi kada na tom tržištu postoje proizvodi koji premašuju očekivanja manje zahtjevnih potrošača. Što ih čini potencijalnim kupcima za ove nove proizvode koji su jednostavniji za korištenje i jeftiniji.

2. Disruptivne inovacije na novim tržištima

Drugo, inovacija na novim tržištima radi se sa ciljem stvaranja novih tržišta, uvođenjem proizvoda koji na vrhunski način uspijevaju zadovoljiti potrebe potrošača. Zbog čega neki od proizvoda ili usluga vodećih tvrtki budu potpuno istisnuti.

Iz ove situacije može se smatrati da se stvara novo tržište, jer, iako ulazi na tržište koje već postoji, postojeća poduzeća i proizvodi se istiskuju. Potrošači počinju koristiti robu i usluge koje prije nisu koristili.

Odmah, istiskivanjem vodećih tvrtki i proizvoda, nova tvrtka preuzima taj tržišni udio. To omogućuje potpunu transformaciju industrije, tržišta ili gospodarstva u cjelini.

Vrste disruptivnih inovacija
Vrste disruptivnih inovacija

Važni aspekti disruptivne inovacije

Neke važne točke disruptivne inovacije koje se moraju uzeti u obzir su:

1. Dopustite da griješite

Zapravo, budući da se radi o tome da se stvari rade na nov i nov način, greške se nužno čine.

2. To se protivi ustaljenom

Naravno, da bi imali kulturu inovacija, osoblje mora ići protiv norme i doprinositi novim i kreativnim idejama.

3. Mora se definirati svrha

Svakako se mora definirati jasna svrha, jer kada se apliciramo i pokušavamo postići nešto novo, sigurno možemo izgubiti sjever. Stoga je potrebno paziti na svrhu koju moramo postići.

4. Pronađite nove načine za obavljanje stvari

Na isti način morate riskirati tražeći nove i drugačije putove za obavljanje stvari i ostaviti po strani svakodnevicu i rutinu.

5. Ravnoteža se mora održavati

Osim toga, inovacija se mora vrtjeti oko tri temeljne točke, a to su poslovna inovacija, transformacija i rast; ali držeći ravnotežu.

  • Inovacija iz središta poslovanja: pomaže provjeriti je li posao već u potpunosti iskorišten.
  • Transformativna inovacija: Vodiči kamo želite ići, prateći trenutne tržišne trendove.
  • Inkrementalna inovacija: navodi nas na razumijevanje da proces transformacije mora biti postupan, ali siguran.

Sektori koji su najviše i najmanje pogođeni remetilačkim inovacijama

Posljedično, inovacije mogu utjecati na mnoge sektore, ali neki su više pogođeni od drugih. Neki primjeri najugroženijih sektora koji se mogu spomenuti su tehnološki sektor, automobilska industrija, nanotehnologija i energetski sektor.

Međutim, postoje i drugi sektori u kojima disruptivne inovacije imaju manji utjecaj, kao što su poljoprivreda, prehrambena industrija, građevinski sektor i sirovine.

Primjeri disruptivnih inovacija

Neki od najistaknutijih primjera disruptivne inovacije su:

  • Mobilni u odnosu na fiksne telefone.
  • Digitalna fotografija naspram fotografskog filma ili fotografije u roli.
  • Komunikacija putem Interneta u usporedbi s tradicionalnom komunikacijom.
Primjeri disruptivnih inovacija
Primjeri disruptivnih inovacija

Konačno, možemo potvrditi da će se disruptivne inovacije pojaviti kad god se na tržište lansiraju nove tehnologije, poslovne ideje i proizvodi općenito koji premašuju ono što već postoji na tržištu, kako bi ih konačno istisnuli.