Decimalni brojevi i razlomci

Decimalni broj je svaki realni broj koji se sastoji od cijelog i decimalnog dijela koji su odvojeni zarezom.

Decimalni brojevi i razlomci

Drugim riječima, decimalni broj je realan broj koji prepoznajemo po zarezu i može se podijeliti između cijelog i decimalnog dijela.

Frakcija

Razlomak se izražava u obliku:

Frakcija
Frakcija

I brojnik i nazivnik mogu biti brojevi ili funkcije. Da su to funkcije koje ovise o istoj varijabli, mogli bismo je napisati na sljedeći način:

Razlomak s funkcijama
Razlomak iz funkcija

Decimalni broj

Decimalni broj se izražava u obliku:

Decimalni broj
Decimalni broj

Gdje je e cijeli broj, a sva sljedeća slova d označavaju decimalu. Stoga ćemo u decimalnom broju uvijek pronaći cijeli broj. Cjelobrojni dio je broj ispred zareza. Decimalni dio je dio iza zareza.

Shema strukture decimalnog broja

Shema decimalnog broja
Shema decimalnog broja

Decimalni dio se također naziva razlomkom . Dakle, znajući da dobiva ovo ime, već možemo misliti da decimalni brojevi i razlomci dijele stvari.

Decimalni brojevi i razlomci

Što je zajedničko decimalnim brojevima i razlomcima?

Decimalni brojevi i razlomci imaju toliko zajedničkog da postaju isti matematički koncept, ali s drugačijim izrazom. Drugim riječima, decimalni brojevi i razlomci su isti, ali drugačije napisani:

Decimalni brojevi i razlomci
Decimalni brojevi i razlomci

Dokažimo to

Pretpostavimo da želimo broj 4,5 napisati kao razlomak.

Prvo moramo smisliti dva broja koja se dijele na 4,5. Ova kombinacija brojeva može biti bilo koji broj. Na primjer, 9 i 2

Primjer 27
Primjer

Bilo koja ekvivalentna funkcija rezultirat će 4.5.

Dobivamo 4,5 dijeljenjem 9 s 2, tako da:

Razlomak i decimalni broj
Razlomak i decimalni broj

Dakle, vidimo da isti brojčani element možemo izraziti na dva različita načina: u obliku funkcije i u obliku decimalnog broja.

Primjer decimala i razlomaka

Izrazite sljedeće decimalne brojeve kao razlomak:

Primjer 28
Primjer

S obzirom na svojstva razlomaka, ova tri primjera mogu se izraziti s drugim ekvivalentnim razlomcima. Na primjer, 3,5 može biti podjela 14/4, 28/8 ili 112/32. Ekvivalentni razlomci su oni razlomci koji se dobiju množenjem brojnika i nazivnika s istim brojem.

Rješenje prvog primjera je razlomak od 7/2 budući da je to nesvodljivi razlomak. Drugim riječima, to je razlomak koji se ne može dalje smanjivati ​​na ekvivalentan način kako bi se dobio cijeli broj za dividendu i djelitelj.