Web stranica

Web stranica je dokument kojem se može pristupiti iz bilo kojeg preglednika s pristupom internetu, a može uključivati ​​audio, video, tekst i njihove različite kombinacije. … Pročitaj više

Trezorske zapise

Trezorski zapisi su predstavljali dug španjolske države s rokom dospijeća kraćim od osamnaest mjeseci i koji je izdavan s diskontom , na donositelja i putem … Pročitaj više

Platit ću da ne naručim

Zadužnica bez naloga je knjigovodstvena isprava kojom se fizička ili pravna osoba obvezuje platiti nekome određeni novčani iznos u određenom roku. A to omogućuje njegov … Pročitaj više

Poslovna bilješka

Poslovna bilješka je vrsta kredita koja se koristi kao oblik plaćanja. Ima kamatnu stopu i rok dospijeća, uglavnom kratkoročni, od kojeg se može zamijeniti za … Pročitaj više

Novčanica

Bankovna mjenica je vrijednosni papir, formaliziran preko banke, gdje se nudi obećanje plaćanja. Bankovna zadužnica je sigurnosna isprava ili porezna isprava putem koje se tvrtke … Pročitaj više

Platit ću po viđenju

Potražnica je pravo naplate čija je temeljna karakteristika da se može naplatiti u bilo kojem trenutku od izdavanja do sljedećih dvanaest mjeseci, općenito. Zadužnice su … Pročitaj više

platit ću po narudžbi

Zadužnica je knjigovodstvena isprava kojom se fizička ili pravna osoba obvezuje platiti nekome određeni novčani iznos u određenom roku. A to, osim toga, omogućuje prijenos … Pročitaj više

platit ću

Zadužnica je dokument kojim se nekome obećava plaćanje. Ova obveza uključuje uvjete koje dužnik obećava za drugu stranu (vjerovnika), odnosno fiksni iznos novca kao plaćanje … Pročitaj više

Popis

Registar je popis ljudi koji žive u državi ili mjestu. Ova evidencija uključuje osobne podatke članova kao što su ime, prezime, adresa, broj osobne isprave, … Pročitaj više

Toledski pakt

Toledski pakt je konsenzus postignut između političkih stranaka u Španjolskoj, čija je svrha proučiti sve probleme koji utječu na mirovine i njihovu održivost. Osnovan 1995. … Pročitaj više