Yksi resoluutiomekanismi

Yksi resoluutiomekanismi

Mur

Yhtenäinen kriisinratkaisumekanismi on pankkiunionin eurooppalainen elin, joka vastaa pankkiongelmien toipumisesta ja ratkaisemisesta Euroopan tai kansallisella tasolla. Niin kauan kuin se on johdettu toimielinten elinkelpoisuudesta.

Tämä elin on Euroopan komissiosta riippuvainen ja Euroopan keskuspankin ja muiden ylikansallisten elinten tukema. MUR syntyi kesällä 2014 Euroopan pankkijärjestelmää koskevien epäilysten kuumuudessa.

Siinä vahvistetaan kriteerit, järjestelmät ja toimet, jotka on toteutettava eurooppalaisten pankkien elinkelpoisuutta lisäävien ohjelmien elvyttämiseksi, pelastamiseksi ja toteuttamiseksi. Toisin kuin Euroopan valvontamekanismi, joka varmistaa pankkien hyvän toiminnan ja tilanteen, SRM pyrkii olemaan asianmukaisten toimenpiteiden toteuttaja, kun pankeilla on ongelmia.

MUR:n kokoonpano ja toiminta

Yhtenäinen resoluutiomekanismi on jaettu kahteen osatekijään:

  • Yhtenäinen kriisinratkaisulautakunta : Koostuu Euroopan rahaliiton eri jäsenmaista painon mukaan ja jonka tavoitteena on ylläpitää pankkilaitosten vakautta ja pankkipalvelujen jatkuvuutta kriisitilanteissa. Sen lisäksi, että määritetään pankin selvitystila ongelmien sattuessa. Niin kauan kuin siitä aiheutuu kustannuksia veronmaksajille. Lisäksi vältetään se, että se vaikuttaa maiden talouteen ja rahoitusrakenteeseen.
  • Yhtenäinen kriisinratkaisurahasto : Nämä ovat osallistujavaltioiden muodostamia rahoitusvaroja. Ratkaisussa käytettävät varat ja apua vaikeuksissa oleville yhteisöille.

Yhtenäisen kriisinratkaisumekanismin tavoitteet

MUR luotiin ajatuksella lieventää osavaltioiden julkista tilinpäätöstä korjaamalla niiden pankkijärjestelmien ongelmia. Tällä tavalla jaetaan solidaarisuusrahastoon kaikkien valtioiden kesken 1 % eurooppalaisten pankkien talletuksista.

Näin myös koko Euroopassa luotiin yhteinen strategia pankkien pelastustoimien ja niiden likvidaatioiden varalta. Näin estetään dominoilmiö euroalueen pankkien välillä.

Euroopan talousyhteisö (ETY)

  • Euroopan yhtenäisasiakirja
  • Euroopan vakuutus- ja eläkeviranomainen – EIOPA
  • yhteisön lainsäädäntöä