Verovelvollisuus

Verovelvollisuus on mikä tahansa velvollisuus, joka syntyy valtion menojen tukemiseen tarvittavista veroista.

Verovelvollisuus

Veronmaksuvelvollisuuden seurauksena syntyy velvoitteita verovelvollisten ja hallinnon välille. Tämä tarkoittaa, että veronmaksajan ja hallinnon välillä on suhde, joten valtio on toimivaltainen vaatimaan verojen maksamista. Verojen maksamisen tavoitteena on, että veronmaksaja vastaa taloudellisen kykynsä mukaisesti valtion rakenteiden ja laitosten ylläpitoon tarvittavista kustannuksista.

Verovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa vastaava verosakko.

Verovelvoitteet voidaan luokitella aineellisiksi ja muodollisiksi.

Verovelvollisuuden osatekijät

 • Aktiivinen aihe : Se, joka vaatii verojen maksamista (hallinto).
 • Verovelvollinen : He ovat velvollisia maksamaan veron.
 • Veronmaksaja : Kaikki, jotka suorittavat verovelvollisuuden.
 • Verotettava tapahtuma : Olosuhteet, jotka synnyttävät veronmaksuvelvollisuuden.
 • Veropohjan: Määrä, jolle vero lasketaan.
 • Verokanta: Prosenttiosuus, jota sovelletaan veropohjaan verovelan laskennassa.
 • Verokiintiö : Summa, joka veronmaksajan on maksettava veron maksamisesta.

Aineelliset verovelvoitteet

 • Pääasiallinen verovelvollisuus : Se koostuu verokiintiön maksamisesta. Jos verotettava tapahtuma toteutuu, vero on maksettava, ellei jokin laissa säädetyistä vapautustapauksista esiinny.
 • Verosta johtuvat yksityishenkilöiden väliset velvoitteet : Ne syntyvät veronmaksajien välisen veroedun seurauksena.
 • Ennakkomaksuvelvollisuus : Se tarkoittaa maksujen suorittamista Verohallinnolle. Verokiintiön määrät ennakkoon ennen verotettavan tapahtuman toteutumista.
 • Lisäverovelvollisuudet : Ne ovat velvollisuuksia tehdä tai olla tekemättä.

Viralliset verovelvollisuudet

Nämä ovat laissa asetettuja velvoitteita verosaatavien ja -menettelyjen yhteydessä.