Vastuullinen kulutus

Vastuullinen kulutus on ostopäätös, jossa analysoidaan siihen liittyviä ympäristö- ja sosiaalisia oikeudenmukaisuusvaikutuksia.

Vastuullinen kulutus

Kulutusyhteiskunnassa on tarpeen kysyä, mitä on vastuullinen kulutus? Yleensä tällä ostopäätöksellä pyritään tyydyttämään tarve ja samalla saavuttamaan kestävän yhteiskunnan olemassaolo, eli edistämään ympäristölle vähemmän haitallisia tuotanto-, jakelu-, kulutus- ja jätehuoltosuhteita.

Monissa tapauksissa se edellyttää myös esimerkiksi omien tavaroiden tai palvelujen ostotoiveiden uudelleen miettimistä, jotta ostopäätös mukautetaan todellisiin tarpeisiin.

Vastuulliset kulutustottumukset

Joitakin vastuullisen kulutuksen tavoitteita tai toimia ovat mm.

 • Analysoi ympäristövaikutuksia tuotteen käyttöiän suhteen.
 • Kaupan tyyppi, jota suositaan ostopäätöksellä.
 • Ostettujen tuotteiden laatu.
 • Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen ajan tulee olla yhtä suuri kuin uusiutuvien luonnonvarojen korvausaika.
 • Kohdista jätepäästöjen ja saasteiden määrä ekosysteemien itsensä assimilaatiokyvyn kanssa.
 • Löytää ja vahvistaa kuluttajien mieltymykset tuotteille ja palveluille, joiden tuotantoprosessissa kunnioitetaan ympäristöä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
 • Hae käyttääksesi ostettuja tuotteita uudelleen, jotta vältyt hankkimasta lisää.
 • Ota vastaan ​​tavaroita lainaksi tai lahjoitukseksi välttääksesi uuden tuotteen hankkimisen.
 • Vältä kertakäyttöisten tai kertakäyttöisten tavaroiden ostamista.
 • Vältä hankkimasta tuotteita, joiden pakkaukset lisäävät ympäristön saastumista, ja varmista, että pakkaukset ovat palautettavissa, uudelleenkäytettävät tai biohajoavat.

Vastuullisen kulutuksen edut

Vastuullisen kulutuksen monista eduista voimme korostaa seuraavia:

 • Saastetason ja ekologisen jalanjäljen vähentäminen.
 • Säästöt luonnonvarojen kulutuksessa hankittujen tavaroiden ja palvelujen tuotantoon.
 • Varallisuuden tasapuolisempi jakautuminen.
 • Ympäristötietoisuus.
 • Kansalaisten säästämisasteen nousu.
 • Tuki pientuottajille, jotka kunnioittavat ympäristöä.
 • Säästöjä fossiilisissa polttoaineissa.
 • Sitä harjoittavien kuluttajien terveyden parantaminen.
 • Jätteiden uudelleenkäyttö tai kierrätys.

Virtaukset, jotka tukevat vastuullista kulutusta

On olemassa virtauksia, jotka luottavat vastuulliseen kulutukseen periaatteidensa kulmakivenä, kuten reilu kauppa, osuustoiminta, luomutuotteiden vaihtokauppa, solidaarisuustalous, kasvissyönti, yhteiskäyttö jne.

Vastuullisen kulutuksen periaatteet

Vastuullista kulutusta suosivat ihmiset haluavat antaa ostopäätöksillään viestin markkinoille ja noudattaa tiettyjä periaatteita, jotka ohjaavat toimintaansa tavaroita ja palveluita ostaessaan, kuten:

 • Työperiaate: Se täyttää kunnollisten työpaikkojen luomisen tehtävän. Toisin sanoen työt, joista maksetaan riittävästi tai jotka vastaavat tuotantoprosessiin käytettyä vaivaa ja aikaa.
 • Tasapuolisuuden periaate: Se noudattaa sitä, että kaikki väestön osa-alueet otetaan mukaan tuotantoprosessiin. Esimerkiksi sukupuoli, alkuperäiskansojen yhteisö, seksuaalinen mieltymys, ikä, joka voi laillisesti työskennellä, jne.
 • Ympäristön kestävyys: Jos se täyttää vähiten negatiiviset ympäristövaikutukset tuotantoprosessin aikana.
 • Yhteistyöperiaate : Se noudattaa hyviä suhteita tuottajien välillä, tuottajan ja hallituksen välillä, hallitusten välillä jne.
 • Voittoa tavoittelematon: Jos näin on, jos analysoidaan, ketä aloite hyödyttää, onko kyseessä vain mainoskuvan keinottelu vai onko kyse todella haavoittuvan väestönosan tukemisesta.
 • Sitoutuminen ympäristöön: Se vastaa esimerkiksi yhteisön tukemista; toimittaa raaka-ainetta paikkakunnalta, suosii tuotteita ja palveluita, jotka työllistävät työllistyessään mm. samalta paikkakunnalta.

Vastuullisen kulutuksen merkitys

Vastuullinen kuluttaminen on tullut välttämättömäksi maapallon kestävyyden takaamiseksi. Tässä mielessä sosiaalinen tietoisuus tästä näkökulmasta on välttämätöntä, jotta voimme vähentää saastemääriä, joista kärsimme tällä hetkellä.

Se on kulutustapa, jonka avulla kansalaiset voivat nauttia riittävästä elintasosta ympäristöä mahdollisimman vähän vahingoittaen. Näin kuluttajat hankkivat markkinoilta sellaisia ​​tavaroita ja palveluita, joita he todella tarvitsevat ja jotka takaavat ekosysteemiemme kestävyyden kunnioittamisen.

Vastuullisen kulutuksen tyypit

Vastuullista kulutusta on monenlaisia, korostamme alla tärkeimmät:

 • Kestävä kulutus: Se perustuu sellaisten tavaroiden ja palvelujen kulutukseen, jotka käyttävät tuotannossaan uusiutuvia energialähteitä eivätkä käytä ympäristölle haitallisia tuotteita.
 • Solidaarinen kulutus: Se on sosiaalisesti toteutettua kulutusta, joka on sekä oman että yhteisen edun mukaista. Se keskittyy paikallisten työntekijöiden ja yritysten tukemiseen.
 • Kriittinen kulutus: Sisältää vain tarpeellisen kulutuksen , mainonnan vaikutukset tai tietyt sosiaaliset trendit jättämättä huomiotta.
 • Tietoinen kulutus: Se tapahtuu, kun kuluttaja on tietoinen vaikutuksista, joita tietyn tavaran tai palvelun hankkiminen aiheuttaa ympäristöön.

Esimerkkejä vastuullisesta kuluttamisesta

Tarjoamme esimerkkejä vastuullisesta kuluttamisesta:

 • Ekologiset ruokatuotteet.
 • Kierrätetty toimistopaperi.
 • Tekniset laitteet, joissa on uudelleen käytettyjä komponentteja.
 • Aurinkopaneelit.
 • Henkilökohtaiset hygieniatuotteet ilman ympäristölle haitallisia kemikaaleja.