Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen kohteena on se, mitä vakuutuksella pyritään kattamaan. Toisin sanoen se on se, mitä vakuutuksenantaja suunnittelee korvaavansa korvauksella vahinkotapauksessa.

Vakuutuksen tarkoitus

Toisin sanoen vakuutuksen kohteena on se elementti, jota on tarkoitus suojella, ja sen luonne vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppiseen vakuutussopimukseen viittaamme.

Vakuutuksen kohteen tunnistaminen on tärkeää, sillä siitä riippuu, mihin korvaukseen vakuutuksenantaja sopimuksessa sitoutuu korvausvaatimuksen sattuessa. Siten esimerkiksi kodilla ei ole samaa jälleenhankinta-arvoa kuin autolla.

Samoin vakuutuksen kohdetta määritettäessä on selvää, mitä poissulkemiset ovat. Jos kyseessä on esimerkiksi kotia suojaava palovakuutus, tässä ei oteta huomioon vahinkoa, jonka vakuutettu voi kärsiä terveydelle samasta vaateesta.

Toinen tapa ymmärtää vakuutuksen kohde on korvaus tietyn tapahtuman aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta. Tämä tapahtuu vakuutuksenantajan ja sen asiakkaan välisen sopimuksen puitteissa.

Vakuutuksen tarkoitus on vakuutusmarkkinoille niin tärkeä, että sen pohjalta muodostuu erilaisia ​​luokkia, erityisesti kaksi pääluokkaa, henkilö- ja omaisuusvakuutus. Jälkimmäiset ovat esimerkiksi vakuutettuja irtaimeen tai kiinteään omaisuuteen, jolle saattaa aiheutua vahinkoa.

Esimerkkejä vakuutuskohteista

Joitakin esimerkkejä vakuutuskohteista ovat:

  • Henkilövakuutuksen tapauksessa se on henkilö itse. Näin ollen katetaan eri olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuten tapaturma, sairaus tai työttömyys.
  • Kiinteistövakuutuksessa, kuten edellä mainittiin, suojattu kohde on omaisuus. Esimerkiksi ajoneuvovakuutuksessa se olisi auto, kun taas kotivakuutuksessa se olisi koti.
  • Vastuuvakuutuksella vakuutuksen kohde vastaisi huolimattomuuden seurauksia. Se voi olla esimerkiksi ammattivakuutus, joka kattaa työn epäonnistumisen varalta. Nämä virheet voivat johtaa lopulta oikeudenkäyntiin työntekijää vastaan.