Tuotantokustannus

Tuotantokustannukset (tai toimintakustannukset) ovat kuluja, jotka ovat välttämättömiä tavaran tai palvelun tuottamiseksi.

Tuotantokustannus

Tällä tavalla tuotantokustannukset suhteutetaan tarvittaviin kuluihin jättäen pois muut, kuten taloudelliset. Se sisältää yleensä raaka-aineet ja tarvikkeet, suorat ja välilliset työvoimakustannukset sekä muut hallintokulut, kuten poistot, vuokrat tai konsultointikulut.

Tuotantokustannuselementit

Kuten olemme maininneet, tuotantokustannuksissa on kolme avaintekijää. Selitämme jokaisen niistä alla:

  • Yksi niistä on raaka-aineet ja tarvikkeet. Ensimmäiset ovat materiaalit, jotka muuttuvat tuotantoprosessissa. Esimerkki voisi olla jauhot ja suola leivässä. Toiset ovat ne, joita ei muunneta, mutta jotka ovat välttämättömiä, kuten pussit, joissa joitain tavaroita myydään.
  • Toinen, yhtä tärkeä kuin ensimmäinen, on työ. Tässä tapauksessa mukaan otetaan vain suora työvoima eli tuotantoprosessiin osallistuva, esimerkiksi valmistusketjussa työskentelevät työntekijät.
  • Kolmas on muut välilliset tuotantokustannukset. Tässä otetaan mukaan epäsuora työvoima, joka on välttämätöntä, vaikka se ei olisi mukana prosessissa. Esimerkiksi hallintoosaston henkilökunta. Meidän on myös lisättävä loput välttämättömät kulut, kuten poistot, vuokrat tai verot.

Kuinka laskea tuotantokustannukset

Laskentatapa riippuu siitä, mistä kolmesta kustannusnäkökulmasta olemme kiinnostuneita. Katsotaanpa jokainen niistä:

  • Raaka-aineista ja tarvikkeista on sisällytettävä kaikki tarvittavat kulut. Näitä voivat olla kuljetukset, vakuutukset, tullit, vähennyskelvottomat verot ja vastaavat. Laskemista varten on kätevää tietää kustannukset tuotettua yksikköä kohti.
  • Työvoiman osalta tulee huomioida bruttopalkka ja muut sosiaalikulut. Esimerkiksi maksut, jotka yritys maksaa sosiaaliturvaan työttömyyden, koulutuksen tai eläkkeiden varalta. Laskemista varten on kätevää tietää tunnin hinta.
  • Lopuksi välilliset kustannukset, joihin on sisällyttävä loput kustannukset. Tässä tapauksessa meidän on otettava mukaan kaikki paitsi taloudelliset.

Esimerkki tuotantokustannuksista

Kuvitellaan yritystä, joka yksinkertaisuuden vuoksi valmistaa yhtä tuotetta. Jokaisen valmistettavan yksikön raaka-aine on myös yksi yksikkö. Hankinta lasketaan sen kokonaismäärästä. Suoran työn osalta otamme huomioon 5 yksikön tuotannon jokaista työtuntia kohden. Epäsuora on hallinnon palkat. Lopulta valmistetaan 1500 kpl. 30 rahayksikköä (mu) kukin.

Tuotantokustannukset 1

Yksikkökustannukset lasketaan jakamalla kokonaissumma tuotetuilla yksiköillä. Kun meillä on ne kaikki, laskemme ne yhteen ja laskemme kokonaistuotantokustannukset. Myyntihinnan ja tämän kustannusten välinen ero on bruttoyksikkökate tai voitto. Kertomalla tuotannolla saadaan yrityksen bruttovoitto. Taloudellisen tuloksen laskemisen jälkeen saadaan nettotulos, jota emme ole sisällyttäneet esimerkkiin.