Talouspolitiikan tavoitteet

Talouspolitiikan tavoitteet ovat joukko toimia ja päätöksiä, joita hallitus tekee suhteessa maan talouteen.

Talouspolitiikan tavoitteet

Tässä mielessä talouspolitiikka koostuu päätöksenteosta, samoin kuin sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joilla pyritään hallitsemaan talouden tilannetta.

Näin ollen talouspolitiikka pohtii sarjaa tavoitteita, joihin mainittu politiikka perustuu. Toisin sanoen tietyn talouspolitiikan suhteen soveltamista edeltää aina jokin sovittu tavoite, jolla on tietty päämäärä.

Tästä syystä meidän on tehtävä hyvin selväksi, että talouspolitiikalla pyritään aina tiettyihin tavoitteisiin. Tavoitteet, jotka voidaan asettaa sekä lyhyellä että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Näin ollen talouspolitiikan tavoitteista voidaan erottaa lyhyen aikavälin (väliaikaiset) tavoitteet ja pidemmän aikavälin (rakenteelliset) tavoitteet.

Lyhyen aikavälin talouspolitiikan tavoitteet

Lyhyen aikavälin tavoitteissa talouspolitiikka keskittyy kolmeen peruselementtiin:

 • Täystyöllisyys : Hallitus keskittyy luomaan työpaikkoja maan kansalaisille. Ensinnäkin yritetään poistaa työttömyys. Toisaalta se pyrkii lopettamaan rakenteellisen työttömyyden sekä vähentämään kausivaihtelua syklisemmissä töissä. Lyhyesti sanottuna se pyrkii tarjoamaan työvoimalle työpaikan, jolla varmistetaan hyvä elintaso.
 • Hintavakaus : Finanssi- ja rahapolitiikan avulla on tarkoitus taata hintavakaus maassa. Tätä varten talouspolitiikan tehtävänä on organisoida kaikki koneistot siten, että inflaatio pysyy talouden ja sen taloudellisten toimijoiden kannalta optimaalisella tasolla.
 • Maksutaseen parantaminen : Se koostuu pääoman sisään- ja ulosvirtauksen tasapainottamisesta. Tavoitteena on turvata ennen kaikkea maan vakavaraisuus. Toisaalta (ja jos sellainen on), toinen tavoite on vähentää maan ulkomaan alijäämää; sekä lopuksi ylläpitää maan optimaalista varantotasoa.

Pitkän aikavälin talouspolitiikan tavoitteet

Siten, kuten lyhyellä aikavälillä, talouspolitiikka keskittyy myös sellaisten tavoitteiden saavuttamiseen, jotka niiden aiheuttaman vaikeuden vuoksi asetetaan pitkällä aikavälillä.

 • Tuotannon laajentaminen : Ensinnäkin yksi talouspolitiikan päätavoitteista, ennen kaikkea, on talouskasvu. Ja koska bruttokansantuote (BKT) on pääasiallinen talouskasvun mitta, tämä politiikka keskittyy tavaroiden ja palveluiden tuotannon lisäämiseen. Tämä aiheuttaa tuotannon laajenemisen ja sen seurauksena BKT:n kasvun.
 • Yhteisten tarpeiden tyydyttäminen : Toiseksi talouspolitiikan pitkän aikavälin tavoitteista meillä on kollektiiviset tarpeet. Koska resurssit ovat niukat ja tarpeet rajattomat, talouspolitiikassa keskitytään näiden resurssien jakamiseen mahdollisimman tehokkaasti. taata aina, että kollektiiviset tarpeet katetaan.
 • Tulojen ja varallisuuden jakautumisen parantaminen : Kuten edellisessä osiossa, talouspolitiikka keskittyy yksilöllisiin tarpeisiin. Tästä syystä se keskittyy yleisesti tulojen ja varallisuuden tehokkaaseen jakamiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen sekä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vähimmäistason takaamiseen, ja se on yksi talouspolitiikan päätavoitteista.
 • Tiettyjen alueiden tai toimialojen suoja ja prioriteetit : Talouspolitiikka, kuten muutkin tekijät, on vastuussa taloutesi suojelemisesta. Joten kun ala on tietyn talouden prioriteetti, sen kautta ala on suojattu. Näin ollen luodaan politiikkaa, joka yrittää suosia tätä alaa ulkomaisia ​​kilpailijoita vastaan. Mitä kutsutaan myös strategisiksi sektoreiksi.
 • Yksityisen kulutuksen sääntelyn parantaminen : Pitkän aikavälin tavoitteista tulee nostaa esiin myös yksityisen kulutuksen sääntelyn parantaminen. Samansuuntaisesti tavoitteena on myös taloudellisen toiminnan organisointi. Näin ollen vältetään se, että on tapauksia, joissa yritys voi luoda monopolin, sekä muut taloudellisen toiminnan kielteiset vaikutukset.
 • Huoltovarmuus: Talouspolitiikan tavoitteena on taata väestön oikea ja jatkuva huolto. Tässä mielessä perushyödykkeet, jotka takaavat kunnolliset elinolosuhteet.
 • Väestön koon tai rakenteen parantaminen : Talouspolitiikalla pyritään myös edistämään kestäviä väestörakenteita. PAYG-talousjärjestelmissä talouden on esitettävä rakenne, joka takaa talouden moitteettoman toiminnan. Tähän viitaten edistää julkista politiikkaa, joka yrittää hallita väestön määrää jokaisessa väestösegmentissä, johon yhteiskunta on luokiteltu.
 • Työajan lyhentäminen : Ajan mittaan yksi talouspolitiikan tavoitteista on elinolojen parantaminen. Sen vuoksi se keskittyy tuottavuutta edistävien politiikkojen kehittämiseen. Siten luodaan olosuhteet, jotka mahdollistavat tuotannon enemmän rajoitetussa ajassa, mikä mahdollistaa terveellisemmän ja vähemmän huonontuneen elinolot.