Taloudellinen tilanne

Taloudellinen konjunktuuri on yhteinen taloudellinen tilanne, jonka tietty talous osoittaa tietyllä hetkellä. Toisin sanoen talouden nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät.

Taloudellinen tilanne

Taloudellinen tilanne on tässä mielessä taloudellinen tilanne, jonka tietty talous näyttää tietyllä hetkellä kokonaisuutena.

Näin ollen tämän talouden nykytilanne, joka osoittaa, mitä yleisesti kutsutaan talousnäkymiksi. Konjunktuuri toisin sanoen heijastaa talouden nykytilaa. Tila, jota eri sosioekonomisten toimijoiden toimet voivat muuttaa, mikä synnyttää uusia konjunktuuriskenaarioita.

Siten konjunktuuri annetaan sosioekonomisille toimijoille sekä talouden muodostavien taloudellisten muuttujien kehitykselle. Muuttujat, kuten tarjonta, kysyntä, korkotaso sekä muut asiaankuuluvat muuttujat.

Ero taloudellisen tilanteen ja rakenteen välillä

Taloudellinen tilanne ja rakenne ovat kaksi käsitettä, jotka viittaavat samanlaisiin asioihin, mutta jotka edustavat toistensa vastakohtaa. Toisin sanoen taloudellinen tilanne ja rakenne ovat kahdenlaisia ​​tilanteita, joita talous voi esittää. Eli kun puhutaan taloudellisista tilanteista, voidaan sanoa, että tilanne on tilapäinen tai rakenteellinen, viitaten asian suuruuteen ja ajalliseen.

Tässä mielessä taloudellinen tilanne, kuten olemme sanoneet, on yleinen taloudellinen tilanne, jonka tietty talous näyttää tietyllä hetkellä. Toisin sanoen lyhyen aikavälin tilanne, joka näyttää tietyn talouden nykyisen skenaarion.

Toisaalta talouden rakenne on tilanne, jonka talous esittää ja jota ei voida muuttaa lyhyellä aikavälillä. Toisin sanoen tilanteet, joita talouteen tulee pitkällä aikavälillä ja jotka on kohdattava ajan mittaan, ei kuitenkaan esitä tilanteen tilapäisyyttä.

Yleisesti ottaen konjunktuuri viittaa yleensä tiettyyn tilanteeseen, jonka talous esittää. Toisaalta rakenne viittaa talouden koostumukseen pitkällä aikavälillä.

Taloustilanteen tärkeimmät indikaattorit

Talouden läpikäymän tilanteen mittaamiseksi on joukko indikaattoreita, joita kutsumme taloudellisen tilanteen indikaattoreiksi. Tässä mielessä nämä auttavat meitä hallitsemaan talouden nykyistä tilannetta ja tietämään tilanteen.

Taloustilanteen tärkeimpiä indikaattoreita ovat:

  • Hintaindeksi.
  • Palkat
  • Tuotanto.
  • Job.
  • Ulkomaankauppa.
  • Kotitalouksien kulutus.
  • Yrityksen tilaukset.

Vaikka taloudellisen tilanteen indikaattoreita on monia, niitä käytetään yleensä eniten. Jotkut indikaattorit, joiden avulla voimme arvioida maan talouden käyttäytymistä tietyllä ajanjaksolla konjunktuuriskenaariossa.

Vaikka on totta, että jotkut niistä voivat aiheuttaa tilapäisiä ongelmia. Esimerkiksi työttömyyden yhteydessä voidaan puhua erityyppisistä työttömyydestä. Niistä rakenteellinen työttömyys.

Talouspolitiikan vaikutukset

Kuten talousrakenne, taloudellinen tilanne voi olla muunneltava, muuttuva ennen erilaisten sosioekonomisten toimijoiden toimia. Tässä mielessä taloudellinen tilanne tarjoaa suuremman mahdollisuuden muuttua, koska puhumme ohikiitävämmästä skenaariosta kuin päinvastoin talouden rakenteen tarjoamasta skenaariosta. Tästä syystä talouspolitiikan vaikutuksella on tässä asiassa olennainen rooli.

Näin ollen talouspolitiikka, jota poliitikot ohjaavat tietyllä alueella, on väline taloudellisen tilanteen hallitsemiseen. Riippuen toteutettavista toimista, niillä on suurempi tai pienempi vaikutus maan tilanteeseen.

Siksi on välttämätöntä, että kun tilanne ei ole suotuisa taloudessa rinnakkaiseloille, talouspolitiikka hyvin sovellettuina yrittää muuttaa skenaariota tuottaen konvergenssin kohti suotuisampia skenaarioita, jotka mahdollistavat suuremman talouskasvun ja jatkokehityksen. .

Esimerkki taloudellisesta tilanteesta

Esimerkkinä taloudellisesta tilanteesta, paras indikaattori tähän on työllisyys. Työllisyys on indikaattori, joka kärsii suuresta kausivaihtelusta. Toisin sanoen on olemassa konjunktuuriskenaarioita, joissa työllisyysmuuttuja käyttäytyy tavalla tai toisella.

Tässä mielessä matkailuala, jolla on korkea määräaikaisen työllisyyden osuus, on ala, joka pyrkii luomaan työpaikkoja, kun kysyntähuippuja on korkea, kuten kesäkaudella. Tässä mielessä kesä ja työllisyyden vaihtelu (ylöspäin) on hyvä esimerkki tilanteesta. No, kesän ansiosta henkilöstön rekrytointi lisääntyy ja kulutus lisääntyy.

Kuten olemme tehneet näin, joulu on toinen skenaario, joka edustaa hyvin konjunktuuriskenaariota. Päivämäärät huomioon ottaen joulukuussa henkilöstön rekrytointi lisääntyy, mikä mahdollistaa sen, että tilanteesta johtuen työttömien määrä alueella vähenee.