Riskikartta

Riskikartta on työkalu, joka heijastaa yrityksen tämänhetkistä tilannetta sekä sitä ympäröivää taloudellista, poliittista ja sosiaalista tilannetta. Näin tunnistamme, mitkä näkökohdat voivat vaikuttaa toimintaamme ja miten ne ratkaistaan.

Riskikartta

Riskikartat ovat ehkäisyvälineitä. Nämä kartat yrittävät paikantaa yrityksen tilanteen ottamalla huomioon muuttujat, kuten yritystä ympäröivän taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen tilanteen. Tällä tavoin kartan tarkoituksena on tunnistaa, mitkä negatiiviset näkökohdat voisivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen toimintaan, jolloin voimme ennakoida tämän hetken ja tulevaisuuden skenaarioita.

Riskikartat ovat laajalti käytettyjä työkaluja liike-elämässä. Näin yritys voi tietää riskit ja ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä menetelmiä vaikutusten rajoittamiseksi.

Mihin riskikartta on tarkoitettu?

Riskikartan päätavoite on syntetisoida kaikki tiedot, jotka liittyvät yrityksen kohtaamiin epävarmuustekijöihin. Tällä tavoin voimme edetä kehittämään strategioita, joilla pyritään hälventämään näitä epävarmuuden lähteitä. Metodologia koostuu kyvystä kehittää strategioita, joilla voidaan lieventää mahdollisia nykyisiä ja tulevia vahinkoja sekä altistumista.

Riskikartta on erittäin hyödyllinen työkalu liiketoiminnan johtamiseen. Riskikartat antavat mahdollisuuden tietää riskit, joita yritys voi kohdata niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Ottaen huomioon joukon tekijöitä, kuten poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, voimme ennakoida ongelman ja ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä menetelmiä, joilla pyritään rajoittamaan niiden mahdollisesti aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia.

Riskikartan tekemisen tavoitteita ovat muun muassa seuraavat:

 • Määritä riskin esiintymisen todennäköisyys.
 • Mittaa kunkin riskin mahdollinen haitta.
 • Tunne yrityksen ympäristö.
 • Lisää kokonaisuuden turvallisuutta.
 • Tunne riskit, jotka voivat uhata yritystä.
 • Määritä yrityksen kohtaamat riskit.
 • Tiedä virheet, jotka voivat vahingoittaa yritystä.
 • Takaa yrityksen nykyinen ja tuleva kestävyys.

Riskikartta auttaa muun muassa tuntemaan kaikki edellä kuvatut näkökohdat sekä lukemattomia työkaluja, joiden avulla voimme tutustua yritykseen syvällisemmin.

Miten riskikartta tehdään?

Vaikka se saattaa tuntua yksinkertaiselta tehtävältä, riskikartan laatiminen on melko laaja prosessi. Lisäksi tämä edellyttää laajaa tietoa yrityksestä ja sen ympäristöstä sekä liiketoimintastrategiaa. Yrityksessä on viimeinkin vähän ihmisiä, jotka tuntevat yrityksen ja sen ympäristön erittäin perusteellisesti, joten täysi riskien arviointi on vaikeaa.

Riskikartan tekeminen on kuitenkin mahdollista tarvittavalla koulutuksella. Tätä varten meidän on suoritettava sarja vaiheita, joiden avulla voimme toteuttaa sen, sekä toteuttaa se objektiivisella ja yrityksen strategian kannalta hyödyllisellä tavalla.

Riskikartan tekeminen on tehtävä, joka voidaan tiivistää seuraaviin vaiheisiin:

 • Määrittele ja tunnista riskit : Tällä tavalla meidän on ennen kaikkea pohdittava organisaatiota, liiketoimintaa, tehtäviä sekä yrityksen kriittisiä prosesseja. Tällä tavalla tietoa syntetisoimalla pystymme arvioimaan haavoittuvuuksia, joita yhtiöllä on sisäisinä heikkouksina. Meidän on mitattava kaikki tekijät hyvin yksityiskohtaisesti, samoin kuin kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa niihin, heikentäen yrityksen kapasiteettia nyt ja tulevaisuudessa.
 • Määritä ja määrittele riskit : Tämä arviointi on tehtävä yhdessä erittäin tiukan ja kriittisen analyysin kanssa. Muista, että tavoitteena on hallita kaikki mahdolliset riskit. Siksi, jos tiedämme yrityksen altistumisen sekä objektiivisen ja subjektiivisen riskin toteutumisen todennäköisyyden, voimme luokitella ne ja priorisoida meitä eniten kiinnostavat sen mukaan, mitä pidämme tärkeimpänä yrityksen politiikassa.
 • Arvioi ja priorisoi riskit : Näiden arvioiden ja analyysien avulla voimme saada ensimmäiset indikaattorit, joiden perusteella riskit voidaan luokitella ja kvantifioida. Nämä ovat mahdollisia tappioita, jotka perustuvat historiallisiin sarjoihin, joiden avulla voimme tehdä likimääräisiä arvioita. Sekä KRI (Key Risk Indicator). Näin voimme saada indikaattoreita, joiden avulla voimme tietyllä tavalla arvioida riskejä objektiivisemmin ja priorisoida niitä.
 • Täytä priorisointimatriisi : Kun kaikki riskit on tunnistettu ja mitattu, seuraava asia, joka jää, on niiden priorisointi. Tätä varten voimme luokitella ne todennäköisyyden ja mahdollisen vahingon perusteella ja priorisoida ne, jotka vaativat välittömämpiä toimia, sekä ne, jotka aiheuttavat eniten vahinkoa. Luokittelua varten luokittelemme ne värillisten solujen matriisiin, jotka mittaavat punaisella, jos riski on korkea; keltaisella, jos puhumme keskisuuresta riskistä; vihreänä, jos riski on pieni.
 • Strategioiden hyväksyminen : Kun kaikki riskit on tunnistettu ja ne on priorisoitu, siirrymme strategiaan. Toisin sanoen määrittelemme mahdolliset strategiat näiden riskien mahdollisten negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi yhtiössämme.